Page 5 - Yedion_Jerusalem
P. 5

?תוכן עניינים?

  ?אקטואליה ומזרח תיכון 		?
 ?ראשי המועצה לביטחון לאומי מדברים 		 ?8??
 ?החודש בעולם 		 ?9??
?איראן ? -?גיאופוליטיקה חדשה? 		 ?10??
?מצרים ? 40 -?שנה להסכם השלום 		 ?11??
?המנדט הבריטי 		 ?12??
?ישראל הצעירה? :?הפרשות המסעירות 		 ?13??

  ?מדע וחקר המוח 		?
?מה עבר במוחם? 		 ?16??
?הסודות האינטימיים של הטבע 		 ?17??
?המוח ושבעת החטאים 		 ?18??
?הכוח במוח! 		 ?19??
?המדע ואנחנו 		 ?21??

               ?תרבות? ,?ספרות ותנ"ך?
?הסלון הספרותי של שירי ארצי 		 ?25??
?מלכות ישראל 		 ?26??
?מועדון קריאה 		 ?27??
?עגנון המופלא 		 ?28??
?אלוהים ? -?קווים לדמותו 		 ?30??
?הרב קוק 			 ?31??
?גיבורות התנ"ך 		 ?32??
?יהושע ושופטים 		 ?33??

  ?מוסיקה? ,?אמנות וקולנוע 		?
?מועדון טרום בכורה בקולנוע 		 ?36??
?"שרתי לך ארצי 	" 	 ?37??
?אמנות ספרדית 		 ?38??
?לעשות אהבה עם הצלילים 		 ?39??
?הסימפוניות של ברהמס 		 ?40??
?מסע מוסיקלי חובק עולם 		 ?41??

  ?סיורים לימודיים בארץ 		?
?מיטב התערוכות 		 ?44??
?חדש וישן בתל אביב 		 ?45??
?הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד 		 ?46??
?טופס הרשמה	 	 ?49??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10