Page 7 - Binder3_Jerusalem_light (003)
P. 7

?השסלוהדוטתבהעאינטימיים חדש!?

            ?מסע לחקר הגנטיקה?

                         ?ימי ראשון ? ,19:00-17:30?מוזיאון ישראל?

                         ?פרופ' ידידיה גפני?,??
                         ?חוקר במכון וולקני?

?לפני מיליארדי שנים החלה להתרחש תופעה ייחודית בכדור הארץ ? -?חיים? .?מאז נוצרו המון?
?צורות של חיים? ,?ולכולם מכנה משותף אחד? ,?דנ"א? ,?אשר גורם לאחידות ולשונות בעולמנו?.??

?? 	10.5.20?צמחים?                ?	?  ?הווירוסים ככלי מודרני? ??	9.2.20??
?הצד המסתורי של המיגוון הביולוגי?         ?לתיקון פגמים תורשתיים?     ?	?

?? 3	 1.5.20?הריבוזום?              ?	?      ?תעתועי המוח?  ??8	 .3.20??
?גילויה המסעיר של כלת פרס נובל?,??
?פרופ' עדה יונת?

?תלמיד ותיק? /?בני זו 	ג תלמיד חדש?   ?	?

?הרשמה מוקדמת	 ? 345?ש״ח	 ? 365?ש״ח?
                 ?עד ?	 4.2.20??

?הרשמה מאוחר 	ת ? 365?ש״ח	 ? 385?ש״ח?

?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?

?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?5 www.openu.ac.il/ascolot??
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12