Page 12 - ידיעיון רעננה
P. 12

?מועדון קריאה?

      ?מפגשים אינטימיים עם יצירות מופת?

?ימי שני ? ,19:30-18:00?קמפוס האוניברסיטה הפתוחה? ,?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

                        ?קובי מידן?

?על יצירות המופת האלמותיות בנות זמננו וקדומות יותר? ,?ועל המעבר של הטקסט הכתוב?
?למדיומים אחרים של יצירה? .?קובי מידן? ,?בסגנונו הייחודי והאישי? ,?על היצירות המרכיבות?

                                  ?את פס הקול של חיינו?.??

?קפקא הגלגול? ,?הסיפור ש"המציא"?    ??1	 1.5.20??             ?לואיס קרול?  ??	17.2.20??
?את ספרות המאה העשרים? .?גריגור?          ?מחבר אליס בארץ הפלאות?.??            ?	?
                   ??	6.7.20??  ?המתמטיקאי התמהוני? ,?איש?
  ?סמסא מתעורר? ,?והנה הוא מקק?.??        ?	? ?אוקספורד? ,?ששינה את פני ספרות?     ??	23.3.20??
            ?לקרוא שירה?       ?הילדים והואשם בפדופיליה? .?במפגש?        ?	?
                        ?? -?קטעים מאליס וגם יצירת מופת?
?מפגש סיום מיוחד? .?מיהם קוראי?
?השירה הגדולים? ,?המשוררים או?           ?ידועה פחות שלו בשם ציד הנריש?.??
?אולי שחקנים? במפגש הזה נפגוש?                     ?ל"נ טולסטוי?
?דוגמאות רבות ונעסוק גם ב"קריאה"?
?הייחודית לתרבות העברית – הלחנת?         ?מותו של איוון איליץ? ,?אחת מפסגות?
                        ?אמנות הסיפור אי פעם? .?בעל אחוזה?
           ?שירי משוררים?.??       ?רוסי שוכב על ערש דווי ועורך חשבון?
                        ?נפש? ,?המשתנה עם השינויים במצבו?

                                      ?הרפואי?

                                     ?א"א מילן?  ??4	 .5.20??
                        ?פרק הסיום של פו הדב הוא פנינה?       ?	?
                        ?ספרותית על אהבה? ,?קשר? ,?צמיחה?

                                      ?ופרידה?.??

                        ?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?    ?	?

                        ?הרשמה מוקדמת	 ? 430?ש״ח	 ? 455?ש״ח?
                                          ?עד ?4	 .2.20??

                        ?הרשמה מאוחרת	 ? 455?ש״ 	ח ? 480?ש״ח?

                        ?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?

                        ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot??                     ??10??
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17