Page 14 - ידיעיון רעננה
P. 14

?"שרתי לך ארצי"?

     ?שלושה דורות מתגוששים בשירה העברית?

?ימי שלישי ?19 ,20:30-19:00?קמפוס האוניברסיטה הפתוחה? ,?דרך האוניברסיטה ? ,1?רעננה?

   ?נגינה?:??     ?שירה?:??            ?עורך ומספר?:??
?תומר קלינג?  ?מיטל טרבלסי?            ?ד"ר מוטי זעירא?

?הדור המייסד של השירה העברית במאה העשרים היה דורם של ביאליק וטשרניחובסקי?.??
?אחר כך באו אלתרמן? ,?שלונסקי וחבריהם? ,?והורידו אותם מכס המלכות? .?עשרים שנים מאוחר?
?יותר בא דור חדש והדיחו את המלכים? ,?שהדיחו את קודמיהם? .?בסדרה נתאר את סיפור?

       ?חייהם? ,?יצירתם ומאבקיהם של המשוררים הבולטים בשלושת הדורות הללו?.??

      ?"הרוח נושבת בחריגים"?   ??3	 0.6.20??  ?"פתאומית לעד" ? -?נתן אלתרמן?    ??	11.2.20??
          ?דליה רביקוביץ?      ?	?  ?אלתרמן? ,?המשורר והפזמונאי?,??         ?	?
                      ?	?  ?המאהב והבעל? ,?משורר ששחה?
?מופע המתחקה אחר עקבותיה?           ?	?  ?בחופשיות בעולם הפוליטיקה? ,?אדם?    ??3	 1.3.20??
  ?העדינים והמיוחדים במינם של?         ?שחרד לפרטיותו ובו בזמן לקח על?       ?	?
           ?דליה רביקוביץ?.??       ?עצמו תפקיד של איש ציבור? .?אל?        ?	?
                        ?הניגודים המסעירים הללו? ,?ואל שיריו?
  ?"ועוד לא אמרתי הכל" ? -?נתן זך?   ??	14.7.20??                    ??1	 9.5.20??
?נתן זך שנולד כהארי זייטלבך?         ?	?      ?הנפלאים נתוודע במפגש?.??       ?	?
?בגרמניה? ,?הוא גדל בארץ? ,?היה?           ?"כאור בשולי הענן" ? -?לאה גולדברג?
?קצין מודיעין בצבא? ,?פרופסור בכיר?         ?למי שוררה את שירי האהבה?
?באוניברסיטת חיפה? ,?אהב את היין?          ?הכואבים שלה? מה מקור ערירותה?,??
?ומנהל? ,?עד היום? ,?יחסי אהבה וביקורת?        ?ומה פשר הקשר המורכב בינה לבין?

      ?על המציאות הישראלית?.??                       ?אימה??
                         ?"היה או לא היה" ? -?אלכסנדר פן?
                        ?רומנטיקן? ,?מאהבן של כמה נשים?,??
                         ?קומוניסט? ,?חלוץ? ,?אופוזיציונר נצחי?

                        ?תלמיד ותיק? /?בני זוג	 תלמיד חדש?   ?	?

                        ?הרשמה מוקדמת	 ? 445?ש״ח	 ? 470?ש״ח?
                                          ?עד ?	4.2.20??

                        ?הרשמה מאוחרת	 ? 470?ש״ח	 ? 495?ש״ח?

                        ?עד ? 5?תשלומים ללא ריבית?

                        ?לתשומת לבכם? :?מקומות הישיבה מסומנים?

       ?? 1-70 0 -70 0 -169?׀ ?www.openu.ac.il/ascolot??              ??12??
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19