האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10891 התנסות מעשית בחינוך

10891 התנסות מעשית בחינוך‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נ"ז קודמות בחינוך בממוצע 80 ומעלה. הקורסים סוגיות בחינוך המיוחד, ואחד משני הקורסים: מבוא לפסיכולוגיה או פסיכולוגיה בחינוך. הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי. ידע קודם מומלץ: תכנון לימודים הוראה והערכה, קריאה תיאוריה ומעשה, מחוננות וכשרונות מיוחדים, שונות בחינוך.

פיתוח : דפנה ארליך, פרופ' טלי היימן, פרופ' דורית אולניק שמש

הקורס הנו קורס שנתי חדש הכולל התנסות בעבודה מעשית עם תלמידים ותלמידות עם צרכים מיוחדים. הקורס יילמד בחודשים אוקטובר עד יוני כולל חופשת סמסטר.

קורס מעשי ייחודי זה יאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות חשיפה לאוכלוסייה של תלמידות ותלמידים עם צרכים מיוחדים מגוונים. הקורס יקדם הבנה טובה יותר של אוכלוסייה זו, תוך היכרות עם ההזדמנויות והקשיים הטמונים בשדה החינוכי הקיים כיום לאוכלוסייה ייחודית זו.

תיאור ההתנסות

במסגרת הקורס הסטודנטים ישובצו במסגרת חינוכית שיש בה תלמידים עם צרכים מיוחדים. ההתנסות תתקיים במשך 4 שעות שבועיות, סה"כ 100 שעות בחודשים אוקטובר עד יוני. את ההתנסות תלווה הדרכה לסטודנטים שתינתן במסגרת החינוכית בה מתקיימת ההתנסות.

בנוסף, פעם בשבועיים יתקיים מפגש של שעתיים באוניברסיטה, שיכלול הדרכה ודיון בחומרים תיאורטיים. סה"כ 14 מפגשים שנתיים לאורך הקורס. ההשתתפות במפגשים ובעבודה המעשית הם חובה.

תנאי קבלה והשתתפות בהתנסות