האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11303 שיווק מבוסס דאטה

11303 שיווק מבוסס דאטה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם: הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו או צמד הקורסים: יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו, יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים‏, ואחד מבין הקורסים: ניהול השיווק, התנהגות צרכנים, ניהול הפרסום. עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס:  ד"ר נורית הוד, פרופ' שרית מולדובן

מטרות הקורס

בסביבה תחרותית המשתנה במהירות, חברות זקוקות למידע עדכני על הסביבה השיווקית, המתחרים והלקוחות. מידע זה מאפשר זיהוי תובנות שיווקיות, יצירת יתרון תחרותי בשוק, מיקסום הזדמנויות לפיתוח מוצרים ושירותים ומתן ערך לצרכנים ולבעלי העניין. ההתפתחויות הטכנולוגיות מאפשרות גישה לכמות עצומה של מידע ונתונים גולמיים ממגוון רחב של מקורות, אולם במקביל מזמנות אתגרים בתחומי איסוף, עיבוד הנתונים והפקת תובנות המסייעות בקבלת החלטות שיווקיות ועסקיות.

לקורס יש שני עקרונות מנחים: הראשון הוא שניתוח שיווקי צריך לסייע בפתרון של אתגרים ניהוליים ושיווקיים. ככזה, הקורס מאפשר קבלת כלים להפקת תובנות בתחומים כמו פילוח, מיצוב ובניית מפה תפיסתית, מיפוי מסע הלקוח, בחינת יעילות קמפיין שיווקי ועוד. העיקרון השני הוא שהלמידה מושגת בצורה הטובה ביותר על ידי עשייה. ככזה, הקורס מאפשר לסטודנטים ליישם מושגים תוך התמודדות עם אתגרים שיווקיים (‏כולל תכנון מחקר שיווקי, איסוף וניתוח נתונים, הפקת תובנות ומשמעויות שיווקיות‎)‏.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הקורס בנוי בשיטת הרצפים ומלווה במאמרים עדכניים, ניתוחי מקרה והרצאות מוקלטות של בכירים בתעשייה, מכוני מחקר, משרדי פרסום ומומחי דאטה אשר מדגימים את הנושאים הנלמדים תוך מתן דוגמאות מהשטח.

* עמידה בהצלחה בחובות הקורס מאפשרת כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית (‏בצורה פרטנית או במסגרת סדנה המוצעת בשפה עברית או אנגלית‎)‏ או כתיבת פרויקט מעשי (‏תכנית שיווקית‎)‏ שווה ערך לעבודה סמינריונית. כתיבת הפרויקט המעשי תעשה במסגרת סדנה ותהיה מוגבלת במספר המשתתפים בשל אופייה הייחודי.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.