האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20308 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה

20308 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות עבור קורסים קודמים במדעים ובכללם ביולוגיה כללית ב, ביוכימיה א, התא: מבנה ופעילות (‏‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏‏, וכן אחד מקורסי המעבדה במדעי החיים. עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א או חשבון אינפיניטיסימלי 1 או חשבון אינפיניטיסימלי 1 + חשבון אינפיניטיסימלי 2 או חשבון אינפיניטיסימלי 1 + השלמות בחשבון אינטגרלי‏, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' שמעונה גינצבורג , ד"ר רויטל לביא

פיתוח הקורס (‏מהדורה שנייה‎)‏: ד"ר רויטל לביא, ד"ר יאיר בן חיים

התנהגות מורכבת של בעלי חיים מתאפשרת, בין השאר, הודות למערכת עצבים מפותחת. יחידות היסוד במערכת העצבים הן תאי עצב (‏נוירונים‎)‏ המקיימים פעילויות חיים רגילות והעוסקים בנוסף בעיבוד מידע. המידע מועבר בגוף למרחקים, באורח חשמלי, דרך השלוחות של הנוירונים ואילו העברתו מתא לתא מתבצעת באופן כימי. עיבוד המידע ופענוחו מושתתים במידה רבה על ארגון התאים ברשתות עצביות סבוכות אך מוגדרות. הקורס עוסק באותות העצביים, בקשרים בין נוירונים, במבנים גלובליים אחדים של מערכת העצבים, ובבסיס להתנהגות.

ספר הקורס

From Neuron to Brain, edited by J.G. Nicholls, A.R. Martin, P.A. Fuchs, D.A. Brown, M.E. Diamond & D.A. Weisblat, 5th ed. (‏Sinauer, 2012‎)‏

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית.

חומר הלימוד

יחידה 1

אותות במערכת העצבים

יחידה 2

התא המחשמל: שפתו החשמלית של הנוירון

יחידה 3

תאי תמך, סינפסות כימיות וחשמליות

יחידה 4

סינפסות איטיות ושחרור טרנסמיטר

יחידה 5

פלסטיות וביוכימיה של סינפסות

יחידה 6

נוירונים והתנהגות

יחידה 7

המערכת האוטונומית והמערכת הסנסורית

יחידה 8

ראייה

יחידה 9

בקרה מוטורית