האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20926 כימיה אורגנית פיסיקלית

20926 כימיה אורגנית פיסיקלית‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: כימיה כללית א, כימיה כללית ב (‏או כימיה כללית ב לביולוגים‎)‏ או כימיה כללית, כימיה אורגנית, כימיה אי-אורגניתוכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, תרמודינמיקה, פרקים בכימיה פיסיקלית1. ידע קודם מומלץ: סימטריה - מתמטיקה, כימיה.

פיתוח הקורס: ד"ר עפר ריעני, ד"ר חוה גל, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר עליזה עברי וד"ר ניבה לוי

מטרות הקורס

העמקה בנושאים בסיסיים כגון, הקשר הכימי, תגובות חומצה-בסיס, וסטראוכימיה.

תרמוכימיה של מולקולות יציבות וצורונים פעילים

חשיפה למודלים לחיזוי יציבות מבנית והתכנותם של תגובות.

חשיפה לניסויים קינטיים ותרמודינמיים לצורך חקירת מנגנוני תגובות.

השפעות אפקט מתמיר, סוג ממס ואינטראקציות לא קוולנטיות על ראקטיביות

חשיפה לנושאים חדשים: כימיה סופרהמולקולרית ופוטוכימיה

ספר הלימוד

Eric V. Anslyn, Dennis, A. Dougherty (‏Eds.‎‎)‏‏ Modern Physical Organic Chemistry; (‏University Science Books, 2006‎‎)‏‏

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית. המדריך כולל הרחבות והסברים נוספים, שאלות מנחות והכוונות אל ספר הלימוד.

נושאי הלימוד והפרקים הנלמדים בספר


1 או הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד.