האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20926 כימיה אורגנית פיסיקלית

20926 כימיה אורגנית פיסיקלית‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: כימיה כללית א, כימיה כללית ב (‏או כימיה כללית ב לביולוגים‎)‏ או כימיה כללית, כימיה אורגנית, כימיה אי-אורגנית וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, תרמודינמיקה, פרקים בכימיה פיסיקלית1. ידע קודם מומלץ: סימטריה וכירליות.‏

פיתוח הקורס: פרופ' עפר ריעני, ד"ר חוה גל, ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר עליזה עברי וד"ר ניבה לוי

מטרות הקורס

העמקה בנושאים בסיסיים כגון, הקשר הכימי, תגובות חומצה-בסיס, וסטראוכימיה.

תרמוכימיה של מולקולות יציבות וצורונים פעילים

חשיפה למודלים לחיזוי יציבות מבנית והתכנותם של תגובות.

חשיפה לניסויים קינטיים ותרמודינמיים לצורך חקירת מנגנוני תגובות.

השפעות אפקט מתמיר, סוג ממס ואינטראקציות לא קוולנטיות על ראקטיביות

חשיפה לנושאים חדשים: כימיה סופרהמולקולרית ופוטוכימיה

ספר הלימוד

Eric V. Anslyn, Dennis, A. Dougherty (‏Eds.‎‎)‏‏ Modern Physical Organic Chemistry; (‏University Science Books, 2006‎‎)‏‏

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית. המדריך כולל הרחבות והסברים נוספים, שאלות מנחות והכוונות אל ספר הלימוד.

נושאי הלימוד והפרקים הנלמדים בספר


1 או הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד.