האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20938 מעבדה בפיסיקה ג2

20938 מעבדה בפיסיקה ג2‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / פיסיקה

תנאי קבלה: 60 נ"ז במדעים, ובהם הקורס מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות הדרכה ביבליוגרפית בספריה. ידע קודם דרוש: מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏ או הקורסים תרמודינמיקה 20483 או תרמודינמיקה לפיסיקאים 20482 (‏או תרמודינמיקה 20217 שאינו מוצע עוד‎)‏; גלים ואופטיקה (‏20248‎)‏; מכניקה (‏20215‎)‏; חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏; פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏; מעבדה ביסודות הפיסיקה (‏20418‎)‏; מכניקה קוונטית ומבנה האטום (‏20320‎)‏ או תורת הקוונטים א' (‏20522‎)‏; מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏20425‎)‏ או תורת ההסתברות (‏20416‎)‏. ידע מומלץ: פיסיקה סטטיסטית (‏20314‎)‏; מבוא לאסטרופיסיקה 20207; מוליכים למחצה (‏20402‎)‏, פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏, פיסיקה של מצב מוצק (‏20913‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' יהונתן גרנות

מטרות הקורס

זהו קורס מעבדה מתקדם שבמסגרתו בוחרים הסטודנטים ניסיונות בנושאים מתקדמים בפיסיקה הקרובים לליבם.

קורס זה מקביל לקורס המעבדה המתקדם מעבדה בפיסיקה ג1. על הסטודנטים לבחור 3 ניסויים מתוך הרשימה הבאה, שאינם כוללים ניסויים שנעשו במסגרת הקורס הקודם מעבדה בפיסיקה ג1.

פירוט המעבדות

הניסויים יבוצעו בדרך כלל בזוגות. כל ניסוי יימשך 5-4 שבועות עם מפגשים שבועיים של כ-5-6 שעות‎)‏. לקראת המפגש הראשון על הסטודנטים ללמוד את החומר העיוני של אותו הניסוי, והם ייבחנו עליו בעל פה לפני תחילת ביצוע הניסוי. יתרת המפגש הראשון והמפגשים הבאים יוקדשו לביצוע הניסוי, ואילו השבוע האחרון יוקדש לכתיבת דו"ח המעבדה.


1 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ שאינו מוצע עוד.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.