האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20916 מעבדה בפיסיקה ג1

20916 מעבדה בפיסיקה ג1‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 60 נ"ז במדעים ובהם קורס מעבדה אחד לפחות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מכניקה, חשמל ומגנטיות, פרקים בפיסיקה מודרנית, אטומים מולקולות ותכונות החומר או תרמודינמיקה (‏או תרמודינמיקה לפיסיקאים‎)‏,2 גלים ואופטיקה, פיסיקה קוואנטית 1 או תורת הקוונטים א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב או תורת ההסתברות, מעבדה ביסודות הפיסיקה, מעבדה בפיסיקה ב. ידע קודם מומלץ: פיסיקה סטטיסטית, מבוא לאסטרופיסיקה, מוליכים למחצה, פיסיקה של החלקיקים היסודיים, פיסיקה של מצב מוצק.

פיתוח הקורס: פרופ' יהונתן גרנות, ד"ר מירון בלוך, ד"ר אריאל לוצאטו, ד"ר רינת עופר

מטרות הקורס

זהו קורס מעבדה מתקדם שבמסגרתו בוחרים הסטודנטים ניסיונות בנושאים מתקדמים בפיסיקה הקרובים לליבם. מטרות הקורס הן:

פירוט המעבדות

כל סטודנט צריך לבחור 3 ניסויים מתוך היצע של לפחות 5 ניסויים, מתוך הרשימה הבאה:

הניסויים יבוצעו בדרך כלל בזוגות. כל ניסוי יימשך 5-4 שבועות עם מפגשים שבועיים של כ-5-6 שעות‎)‏. לקראת המפגש הראשון על הסטודנטים ללמוד את החומר העיוני של אותו הניסוי, והם ייבחנו עליו בעל-פה לפני תחילת ביצוע הניסוי. יתרת המפגש הראשון והמפגשים הבאים יוקדשו לביצוע הניסוי, ואילו השבוע האחרון יוקדש לכתיבת דו"ח המעבדה.


1 הקורס נקרא בעבר מעבדה בפיסיקה ג.

2 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ שאינו מוצע עוד.