האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20916 מעבדה בפיסיקה ג1

20916 מעבדה בפיסיקה ג1‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 60 נ"ז במדעים ובהם הקורס מעבדה בפיסיקה ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מכניקה, חשמל ומגנטיות, פרקים בפיסיקה מודרנית, אטומים מולקולות ותכונות החומר או תרמודינמיקה (‏או תרמודינמיקה לפיסיקאים‎)‏,2 גלים ואופטיקה, פיסיקה קוואנטית 1 או תורת הקוונטים א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים או הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב או תורת ההסתברות, מעבדה ביסודות הפיסיקה, מעבדה בפיסיקה ב. ידע קודם מומלץ: פיסיקה סטטיסטית, מבוא לאסטרופיסיקה, מוליכים למחצה, פיסיקה של החלקיקים היסודיים, פיסיקה של מצב מוצק.

פיתוח הקורס: פרופ' יהונתן גרנות, ד"ר מירון בלוך, ד"ר אריאל לוצאטו, ד"ר רינת עופר

מטרות הקורס

זהו קורס מעבדה מתקדם שבמסגרתו בוחרים הסטודנטים ניסיונות בנושאים מתקדמים בפיסיקה הקרובים לליבם.

קורס זה מקביל לקורס המעבדה המתקדם מעבדה בפיסיקה ג2. על הסטודנטים לבחור 3 ניסויים מתוך הרשימה הבאה, שאינם כוללים ניסויים שנעשו במסגרת הקורס הקודם מעבדה בפיסיקה ג2.

פירוט המעבדות

הניסויים יבוצעו בדרך כלל בזוגות. כל ניסוי יימשך 5-4 שבועות עם מפגשים שבועיים של כ-5-6 שעות‎)‏. לקראת המפגש הראשון על הסטודנטים ללמוד את החומר העיוני של אותו הניסוי, והם ייבחנו עליו בעל-פה לפני תחילת ביצוע הניסוי. יתרת המפגש הראשון והמפגשים הבאים יוקדשו לביצוע הניסוי, ואילו השבוע האחרון יוקדש לכתיבת דו"ח המעבדה.


1 הקורס נקרא בעבר מעבדה בפיסיקה ג.

2 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ שאינו מוצע עוד.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.