האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20944 רובוטיקה אלגוריתמית

20944 רובוטיקה אלגוריתמית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: אלגברה לינארית 1, אלגברה לינארית 2, חשבון אינפיניטסימלי 1, חשבון אינפיניטסימלי 2, מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA, אלגוריתמים.

ידע קודם מומלץ: אנליזה נומרית.

פיתוח: ד"ר אלישי עזרא-צור

מטרות הקורס

רובוטיקה אלגוריתמית מהווה את היסוד לחדשנות על תחומית ענפה במגוון תחומים - מרובוטיקה רפואית לנהיגה אוטונומית.

בקורס יילמדו היסודות המתמטיים, ההנדסיים, והחישוביים העומדים בבסיסן של מערכות רובוטיות, והוא מהווה את הבסיס

לקורסים מתקדמים ברובוטיקה.

הקורס מביא לידי ביטוי מכני ותנועתי תיאורים מתמטיים לינאריים ודיפרנציאליים, ומניח בסיס מתמטי נאות באלגברה לינארית ובחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

נושאי הלימוד

ספר הקורס

הקורס מבוסס על שמונה פרקים מתוך הספר:

Lynch, Kevin M. and Frank C. Park. Modern Robotics. Cambridge University Press, 2017