מי אנחנו

  • ד"ר אבישי אנטונובסקי - מנהל המחלקה, 09-7781478
  • לי גדז' - רכזת אדמיניסטרטיבית, 09-7781491
  • אנה באומוול-רוסו- M.Sc בניהול עם התמחות בהתנהגות ארגונית, אוניברסיטת תל אביב. יועצת ארגונית ומאמנת  (coaching) אישית מוסמכת. 09-7781487.
  • דפנה בר-און אופיר- M.A בסוציולוגיה ארגונית-יישומית, אוניברסיטת חיפה. יועצת ארגונית. 09-7781490.
  • ספי רינצלר- M.Sc בניהול התמחות בהתנהגות ארגונית, אוניברסיטת תל אביב. יועצת ארגונית, מנחת קבוצות ויועצת קריירה. 09-7781479.
  • יובל קורן - M.Sc במדעי ההתנהגות והניהול, הטכניון. יועץ ארגוני ומפתח תהליכי למידה. 09-7781488.

על אודות המחלקה לקידום מצוינות בהוראה

המחלקה לקידום מצוינות בהוראה מופקדת על ההכשרה והפיתוח המקצועי של המנחים וסגל ההוראה האקדמי באוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ), וכן על קידום מהלכים של פיתוח ארגוני הנובעים מצורכי האו"פ. בתהליכים אלה ישנה התמקדות בהטמעה של ערכים ארגוניים ובהקניית ידע ומיומנויות בהתאם לדרישות התפקידים השונים והמטרות האסטרטגיות של האו"פ.

המטרות המרכזיות של ההדרכה והפיתוח הארגוני הן:

  • הקניית ידע, מיומנויות, עמדות וערכים הנדרשים בתפקידי ההנחיה וריכוז ההוראה באו"פ.
  • הגברת תחושת השייכות והמחויבות לאו"פ בקרב הסגל האקדמי.
  • שיפור תהליכים ברמה המחלקתית וברמה הארגונית.

כל תכניות ההדרכה מבוססות על תהליכים של איתור צרכים, והן משלבות הקניית ידע ומיומנויות, למידה תוך כדי התנסות ולמידה מעמיתים. בנוסף, יועצות המחלקה לוקחות חלק בתהליכי פיתוח המשאב האנושי במחלקות האקדמיות, ליווי בהטמעת תהליכים ארגוניים, ייעוץ למנהלים וסיוע במיון מועמדים להנחיה.

המחלקה לקידום מצוינות בהוראה שייכת לדיקנט הלימודים האקדמיים והיא עובדת בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הדרכה נוספים באו"פ הכוללים את משו"ב, שה"ם, המחלקה לייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה ומשאבי אנוש.