מנחים חדשים

שלום לך,
ברכות חמות עם הצטרפותך לסגל המנחים של האוניברסיטה הפתוחה (או"פ). ההנחיה באו"פ היא דרך הוראה ייחודית, השונה מהוראה במסגרות אחרות. היא מציבה, גם למי שהתנסו בתרגול ובהדרכה במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, אתגרים מסוג חדש. בין היתר, על המנחים להדריך את הסטודנטים כיצד ללמוד באופן עצמאי, תוך שימוש בחומרי הלימוד הכתובים וב"מעטפת" העזרה המקוונת והטלפונית שהאו"פ מעמידה לרשותם.

כדי להכיר את השיטה ולסייע למנחים החדשים להיכנס לתפקידם "ברגל ימין", פיתחה האו"פ תוכנית הכשרה ייעודית, המתמקדת בהיבטים הייחודיים של ההנחיה. ההכשרה נועדה לערוך למנחים החדשים היכרות עם האו"פ על מוסדותיה וערכיה, להקנות להם את המיומנויות הרלוונטיות ולהפגיש אותם עם מנחים אחרים. ההכשרה מתפרשת על פני שלושה נדבכים ומושתתת על עבודה מעשית בסדנאות באמצעות התנסויות אישיות וניתוחן.

המנחה והאו"פ – היכרות והכנה למפגש הראשון עם הסטודנטים.
המטלות – בדיקה, מתן משוב. לרשותכם סרטון המתאר את הטיפול במטלות שאינן מוגשות במערכת המקוונת.


בברכת הצלחה,
צוות המחלקה לקידום מצוינות בהוראה