הערכת תוכניות

האוניברסיטה הפתוחה מובילה תוכניות ומיזמים בתחומים שונים הקשורים בהוראה ובלמידה. כדי לבחון אם התוכניות משיגות את מטרתן ומובילות לשינויים הרצויים, יש לבצע תהליך של מדידה והערכה מלווה. תהליך זה כרוך במיפוי ובהתבוננות מעמיקה בכל מרכיבי התוכנית: חזון התוכנית, הפעילויות המתוכננות, והתוצאות המצופות.
באמצעות תהליכי הערכה מבקשים למדוד עד כמה התכנית השיגה את מטרותיה ואת התוצאות הרצויות , ועד כמה היא הייתה יעילה גם במונחים כלכליים. לשם כך חשוב לסייע לבעלי העניין להגדיר מראש תוצאות מדידות וברורות. חלק מהתוצאות שאליהן מכוונות התוכניות הן לטווח הקצר וחלק הן בטווחי זמן ארוכים – כמה סמסטרים או כמה שנים.
בשלביה הראשונים של התוכנית מבצעים הערכה מעצבת, ובהמשך בוחנים גם את יעילותה (ראו לשונית "מחקר יישומי"). 

מהי הערכה מעצבת?

הערכה מעצבת מתמקדת במדידת יישום הפעילויות, וכן התפוקות הישירות הנובעות מפעילויות אלו. ההערכה המעצבת ממוקדת בשיפור תהליכים באמצעות משוב שניתן כבר במהלך יישום תוכניות. במסגרתה נערכות מדידות בנקודות מוגדרות, ודבר זה מאפשר לשפר את התהליכים בזמן אמת.
 
הערכה זו, המשלבת מדדים סובייקטיביים ואובייקטיביים, מסייעת לתקן ולשפר תוכניות חדשות תוך כדי תנועה. הנה דוגמאות לסוג השאלות עליהן נותנת הערכה זו מענה:
 
  • כיצד רואים את התוכנית מפעילי התוכנית והמשתתפים בה?
  • האם התוכנית פועלת בדרך שבה התכוונו שתפעל?
  • מה הם היתרונות והחסרונות של התוכנית?
  • כיצד ניתן לשפר את התוכנית?
במהלך ההערכה משתמשים בשיטות שונות לאיסוף נתונים, ובעיקר מסתייעים בסקרים, בניתוח נתונים מינהליים, בראיונות עם אנשי מפתח, בתצפיות, ובקבוצות מיקוד.
כדי שההערכה תהיה מוצלחת, חשוב לתכנן אותה כבר משְלַב השקת התוכנית, ולערב בתהליכי החשיבה לגבֶּיהָ את מנהלי התוכנית. יש להגדיר ביחד עִמם מה הן מטרות ההערכה, כיצד יש לקיים אותה, איך יש לפרש את תוצאותיה וכיצד להשתמש בהן.

התועלת שבהערכה המעצבת

  • שיפור ניהול התוכנית בטווח המיידי – תהליך ההערכה מסייע למובילי התוכנית לשפר ולייעל את ניהולה, יחסית מהר, וכבר בראשיתה.
  • איגום הידע – בתהליך ההערכה מתבצע איסוף מידע שיטתי מכל הגורמים המשתתפים בתוכנית. ליקוט המידע, תיעודו, שילובו ובחינתו האינטגרטיבית – כל אלה תורמים לזיכרון הארגוני, ויוכלו לסייע בעתיד בהבנת השיקולים שעמדו ביסוד החלטות הקשורות בתוכנית. נוסף על כך, למידע זה יש חשיבות לגבי הלמידה הארגונית ותכנון המִתווה של פרויקטים עתידיים.
  • הבנת ממצאי ההערכה המסכמת (הערכת יעילות) – הערכה מעצבת שמה דגש במדידת עמדות ותפיסות המשתתפים בתוכנית ואלה המעורבים בניהולה השוטף. בזכות מידע זה מעמיקה ההבנה ביחס לְמה שמתרחש בתוכנית, ולגבי הממצאים באשר לתוצאות וליעילות.