המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

מוסדות האוניברסיטה הפתוחה

 המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחהנשיאהיזמות, חדשנות ופרוייקטים מיוחדיםדוברות ויח"צהמזכירות האקדמיתהיחידה למשאבים ולקשרי חוץהמחלקה להערכההוגנות מגדריתמשנה לנשיאה לעניינים אקדמייםמנכ"לדיקנט הסטודנטים והסטודנטיותהספרייההוצאת ספרים של האוניברסיטהממונה תקווה ישראליתדיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידההמחלקה לפיתוח תוכן אקדמי והוצאה לאורהמרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שה"ם)היחידה לקידום עובדי ועובדות הוראהדיקנט הלימודים האקדמייםמחלקת הייעוץ ללימודים אקדמייםהמחלקה להוראה וללמידההיחידה לניהול ההתמדהדיקן המחקררשות המחקרמכוני המחקרמנהל משאבי אנושמנהל הכספים ניהול וכלכלהמינהל שירותי הוראה (מנש"ה)מנהל קמפוסים מרחבים וקהילהמנהל המחשובשיווק פרסום ואירועיםמנהל הלוגיסיטקהמערך לימודי החוץ (מעל"ה)בית דניאלהמחלקות האקדמיותהיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדותספרות, לשון ואמנויותחינוך ופסיכולוגיהניהול וכלכלהסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורתמדעי הטבע והחייםמתמטיקה ומדעי המחשבהיחידה לאנגלית כשפה בינלאומיתייעוץ משפטי