הערכה מעצבת

הערכה מעצבת

הערכה מעצבת מלווה תוכניות התערבות (שקשורות בהוראה), ומתמקדת בשיפור תהליכים באמצעות קבלת משוב במהלך יישום התוכנית. לשם כך, נערכות מדידות בנקודות מוגדרות במהלך היישום כך שלמנהלי תכנית ההתערבות יש הזדמנות לשפר את התהליכים בזמן אמת.

מידע נוסף

מחקר יישומי והערכת אפקטיביות

תחום זה עוסק בעיקר בחקר האפקטיביות של התערבויות והשפעתן על מדדי הצלחה שונים שהוגדרו מראש. העבודה כוללת תכנון של מתודולוגיות מחקריות ושימוש בקבוצות השוואה מתאימות, לפני השקת תוכניות התערבות באוניברסיטה הפתוחה, כך שבסופו של דבר אפשר יהיה לדעת אם ההתערבות נשאה פרי אם לאו.

מידע נוסף
מחקר יישומי והערכת אפקטיביות