קישורים וחומרי עזר להנחיה

מנחים ומרכזים יקרים,

משימת ההנחיה חשובה ומאתגרת מעין כמוה והיא מעוררת דילמות ותהיות בכל עת. כדי להתמודד עם משימה זו, ראינו לנכון ולנחוץ ליצור את מאגר הקישורים שלהלן, בתקווה שיגדל ויתפתח. במאגר זה תוכלו למצוא חומרי עזר, "טיפים" מסייעים להנחיה, סיפורי הצלחה, קישורים רלבנטיים ועוד.

אנו סבורות כי המידע המופיע במאגר זה ומידע נוסף שיצטרף אליו בהמשך, יוכלו לסייע בשיפור תהליך ההנחיה ובהעצמתו. כמו כן, נשמח לקבל מכם חומרים שהועילו לכם בעבודת ההנחיה, ושהנכם סבורים כי יתרמו לעבודתם של כלל המנחים.

חומרי עזרקישורים