הדרכות בסמסטר א2017

תאריך למי מיועד ההדרכה מיקום
26.10.16 מנחים חדשים נדבך א קמפוס רעננה
03.11.16 מרכזי הוראה חדשים/ותיקים אורקל קמפוס רעננה
09.11.16 מרכזי הוראה חדשים מבחנים ומטלות – חלק א קמפוס רעננה
14.11.16 מנחים חדשים נדבך ב קמפוס רעננה
16.11.16 מרכזי הוראה חדשים מבחנים ומטלות – חלק ב קמפוס רעננה
18.11.16 מנחים חדשים נדבך ב קמפוס רעננה
02.12.16 מנחים חדשים נדבך ג קמפוס רעננה
06.12.16 מנחים חדשים נדבך ג קמפוס רעננה