שאלות נפוצות

שאלה: האם מתקיימות הדרכות גם בימי שישי?
תשובה: בדרך-כלל כן. יש לבדוק בתכנית המעודכנת של כל סמסטר. אנו משתדלים לקיים הדרכות בכל ימות השבוע. מטבע הדברים, ההדרכות המתקיימות בימי שישי הן קצרות יותר.

שאלה: האם מתקיימות הדרכות בקרבת מקום מגורַי?
תשובה: ההדרכות מתקיימות בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, בקמפוס רמת-אביב בתל-אביב ובקמפוס בית בירם בחיפה. לצערנו, לעת עתה, בשל מיעוט נרשמים, לא מתקיימות סדנאות בבאר-שבע ובירושלים. מומלץ להתעדכן באתר המחלקה לקידום מצוינות בהוראה ובחוברת המידע שנשלחת למנחים מדי סמסטר.

שאלה: האם ההדרכות המיועדות למנחים חדשים הן חובה?
תשובה: ההשתתפות בשלושת הנדבכים היא חובה על כל המנחים החדשים, ומהווה חלק מההתחייבויות הכלולות בחוזה ההעסקה שלהם.
כדי להכיר את השיטה הנהוגה באוניברסיטה הפתוחה ולסייע למנחים החדשים להיכנס לתפקידם "ברגל ימין", פיתחה האוניברסיטה הפתוחה תכנית הכשרה ייעודית, המתמקדת בהיבטים הייחודיים של ההנחיה. הכשרה זו גם נועדה לעשות למנחים החדשים היכרות עם האוניברסיטה הפתוחה על מוסדותיה וערכיה, להקנות להם מיומנויות רלבנטיות ולהפגיש אותם עם מנחים נוספים. ההכשרה מושתתת על עבודה מעשית במסגרת הסדנאות באמצעות התנסויות אישיות וניתוחן. ההדרכות הן חובה המוטלת על כל המנחים ללא קשר להיקף משרתם.

שאלה: האם אפשר להשלים נדבך חובה/הדרכת חובה למנחים חדשים?
תשובה: מנחים שקיבלו מדיקנט הלימודים האקדמיים אישור חריג להיעדר מן ההדרכה בעקבות המלצה של מרכֵּז ההוראה, יוכלו להשלים את נדבכים ב או ג בסמסטר העוקב להנחייתם.

שאלה: האם מנחה ותיק יכול להירשם ליותר מסדנה אחת לפיתוח מקצועי באותו סמסטר?
תשובה: כן. מנחה רשאי להשתתף בסדנה אחת לפיתוח מקצועי, מדי סמסטר. אותו מנחה יכול להשתתף בסדנאות נוספות באותו סמסטר על בסיס מקום פנוי, השתתפות המנחים בסדנאות אינה כרוכה בתשלום. האוניברסיטה הפתוחה משלמת את דמי הנסיעה ממקום מגוריו של המנחה למקום הסדנה ובחזרה.