ראשי מחלקות ותחומים

ראשי מחלקות ותחומים שלום רב,

אתר המחלקה לקידום מצוינות בהוראה מתאר את כל פעולות ההדרכה וההכשרה המיועדות לסגל ההוראה האקדמית.

מקצת מן הפעולות מבוצעות באופן שוטף כחלק משגרת העבודה ומקצתן מותאמות באופן ייחודי לכל אחת מן המחלקות האקדמיות, סגל בכיר וסגל הוראה אקדמי, על פי צורך ובקשה.

הפעולות המתוארות כאן מיועדות לסייע לכם כראש מחלקה או ראש תחום, לקדם יוזמות שונות ברמת המחלקה או ברמת התחום.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו, אל המחלקה לקידום מצוינות בהוראה ואל המחלקה להערכה, בכל בקשה הקשורה לתחום אחריותנו. כמו כן, נודה לכם אם תעודדו את חברי סגל ההוראה האקדמי ואת המנחים להשתתף בפעולות השונות הרלוונטיות עבורם.

נשמח לעמוד לרשותכם,
צוות המחלקה לקידום מצוינות בהוראה