כנס מנחים מחלקתי

יועצי המחלקה לקידום מצוינות בהוראה יכולות לסייע לראש המחלקה האקדמית ולצוות היגוי מחלקתי בליווי תהליכי התכנון של הכנס המחלקתי ותכניו, ובגיוס מרצים ומנחי סדנאות בתחומים המתמקדים בסוגיות של הנחיה. המטרה העיקרית של הכנס הינה חיזוק הקשר שבין המנחים לבין המחלקה האקדמית. בכנס ניתנת אפשרות למנחים להיפגש עם חברי סגל ההוראה האקדמי וכן עם חברי הסגל הבכיר של המחלקה, לשמוע על הנעשה באו"פ בכלל, ובמחלקה בפרט, וכן לעסוק בתכנים שונים הן מתחומי התוכן הרלונטיים למחלקה והן מתחומי ההנחיה. מומלץ מאוד שיהיה בכנס זמן למפגשים בקבוצות למידה קטנות, המאפשרות קשר אישי יותר בין המשתתפים.

כנס מנחים מחלקתי נערך בדרך כלל פעם בשנתיים, ובחלק מן המחלקות פעם בשנה.