מפגש מחלקתי – הסגל הבכיר וסגלי ההוראה

המחלקה לקידום מצוינות בהוראה מסייעת למחלקות ותחומים המעוניינים לעסוק בסוגיות של הוראה והנחיה במסגרת פורום מחלקתי או פורום תחומי. כל מפגש מגובש ביחד עם נציגי המחלקה/ התחום.

בין הנושאים:
  • כתיבת מבחנים ובדיקתם - פריטים סגורים, פריטים פתוחים, אופני הציינון, אופני הבדיקה, ניתוח נתונים מתוך אתר הציונים, ועוד. במהלך המפגש נבחן כיצד משקפות השאלות את החומר הנלמד, האם הפריטים מנוסחים כיאות, האם המבחן ידידותי ללומד, כיצד לבנות תשובון/ מחוון לשאלות הפתוחות, כיצד נמדדים התוקף והמהימנות של "מבחן פתוח" ושל "מבחן אמריקאי" ועוד.

    כל פעילות מותאמת לתכנים הרלבנטיים ונסמכת על דוגמאות מתוך מבחנים שפותחו במחלקה/ תחום. מדריכי הסדנה הם מומחים בנושא מן המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים.

  • מיומנויות למידה – המפגש עוסק בבירור מאפייני המיומנויות בתחום, הצגת דוגמאות מתוך הקורסים השונים, תכנון ספירלי של מיומנויות נדרשות מתחילת הדרך ועד לעבודה סמינריונית ועוד. המפגש מתמקד במיומנויות למידה הרלבנטיות לסטודנטים בתחום או במחלקה ובאופן בו ניתן להקנות לסטודנטים את המיומנויות המרכזיות. מדריכי הסדנה הם מומחים בתחום מן המחלקה לקידום מצוינות בהוראה בלמידה.

  • הערכת מנחים ומתן משוב – משוב הוא כלי ניהולי חשוב ואפקטיבי, עם זאת לא אחת הוא מעורר חשש הן בקרב נותן המשוב והן בקרב מקבלו. המפגש עוסק בדרך הערכת המנחה, דגשים לצפייה בשיעור, מיומנויות מתן משוב ועוד. במהלך המפגש נתרגל שיחות משוב במצבי עבודה אמיתיים. סוגיות כאלה ואחרות, הקשורות בהערכת מנחים ובמתן משוב, יכולות להידון בפורום של סגל ההוראה האקדמי ברמת התחום או המחלקה. מדריכי הסדנה מומחים בתחום של הנחיה ומתן משוב.

  • תכניות הדרכה מחלקתיות / תחומיות- ראשי מחלקות / תחומים המעוניינים לקיים הדרכה ייעודית למרכזי ההוראה שלהם, יכולים להסתייע במחלקה לקידום מצוינות בהוראה ניתן לתפור תכנית הדרכה מחלקתית / תחומית ספציפית, על בסיס הגדרת מטרות משותפת ואבחון לאיתור צרכים הייחודיים למחלקה. דוגמא לכך היא תכנית פיתוח מנהלי צוות במחלקה לאנגלית.

  • תכנית פיתוח מנהלי צוות במחלקה לאנגלית- במאי 2009 יצאה לדרך תכנית פיתוח מנהלי צוות למרכזות ההוראה במחלקה לאנגלית. למחלקה מאפיינים ייחודיים הנבדלים מאלו של המחלקות האקדמיות האחרות. יועצות המחלקה לקידום מצוינות בהוראה ערכו תהליך של אבחון צרכים בשיתוף עם ראש המחלקה לאנגלית ומרכזות ההוראה. על בסיס התוצאות נבנתה תכנית פיתוח מנהלי צוות המותאמת למאפיינים הייחודיים של המחלקה, והמיועדת לתת מענה לאתגרים העומדים בפניה. התכנים בתכנית: מנהיגות, ניהול צוות, בניית נורמות עבודה, מיון עובדים באמצעות מרכז הערכה וטיפול בהתנגדויות בשיחה אישית. מנחות התכנית: מיכל שודל וספי רינצלר.

  • אחר – על פי בקשה וצורך.