פירוט הסדנאות סמסטר ב2017


מפגש מנחים חדשים - "המנחה והאו"פ – היכרות עם האו"פ והכנה למפגש הראשון עם הסטודנטים"

תיאור המפגש:
ברוכים המצטרפים לסגל האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה! במפגש הפתיחה נציג בפניך את האוניברסיטה הפתוחה על מאפייניה הייחודיים, ערכיה ותפקידו הייחודי של המנחה בה.
בחלק השני של המפגש תשתתף/י בסדנה בה נעסוק בעקרונות ההנחיה באו"פ ובניהול המפגש הראשון עם הסטודנטים ותיאום הציפיות עימם, באופן שיתמוך בהנחיה ובלמידה במהלך כל הסמסטר.
בסיום היום יתקיים מפגש עם מנהל משאבי אנוש ויוצגו תנאי ההעסקה.

מועד ורישום:
יום ה' 16.03.2017 בין השעות 9:00 - 16:00 (8:30 - 9:00 התכנסות).
בקריית האוניברסיטה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה.
להרשמה לחצו כאן

מועדים להמשך ההכשרה ימסרו בהמשך


נושאי ההכשרה הבאה:

"המטלות – בדיקה, מתן משוב"

למטלות תפקיד מרכזי בתהליך ההוראה והלמידה הייחודי לאו"פ. באמצעות המטלות נוצרת תקשורת דו כיוונית בין הסטודנט והמנחה, אשר מדריכה את הסטודנט בלמידה, ומאפשרת לו לבחון האם הבין/ידע/יישם נכונה את החומר והאם הוא מבין כיצד לכתוב ממ"ן בדרך להצלחתו באו"פ.

במסגרת ההדרכה, נבין את תפקיד המטלות עבור הסטודנט, המנחה ומרכז/ת ההוראה. לאחר מכן, נתרגל בדיקת מטלה ומתן משוב אפקטיבי. נלמד כיצד יכול המנחה לסייע לחיזוק הלמידה של הסטודנטים באמצעות הבדיקה וכיצד תופסים הסטודנטים את המסרים המועברים מהמנחה בתהליך זה. נתרגל מתן משוב מלמד, מכבד ומעודד למידה. כמו כן, נעסוק בדילמות הקשורות בקריטריונים לבדיקת מטלות וציינון, הכרה בחשיבות הכנת והכוונת הסטודנטים לכתיבת המטלה. חלקו האחרון של היום יוקדש להיבטים האדמיניסטרטיביים של בדיקת המטלות ודיווח על הציון.

השימוש ב"מערכת המטלות המקוונת"

המערכת למשלוח מטלות באמצעות האינטרנט

מערכת המטלות המקוונת היא כלי יישומי להעברת מטלות באמצעות האינטרנט בין הסטודנטים למנחים ובחזרה.
העבודה על מערכת המטלות מתאפשרת באמצעות חיבור קבוע לאינטרנט וניתן להשתמש בה גם offline . בכל מקרה המערכת מעדכנת אתכם בהודעות דוא"ל על קבלת מטלות חדשות. עליכם להוריד את קובצי המטלות, לבדוק ולהעיר את הערותיכם על הקבצים, ובסופו של התהליך להעניק ציונים בטופס אלקטרוני. המערכת "מפיצה" את קובצי המטלות הבדוקות בצירוף טופס הציונים האלקטרוני באופן אוטומטי לכל הסטודנטים. בד בבד, המערכת מפיקה דוחות אוטומטיים למערכות המנהלתיות באוניברסיטה, לצורך קליטת הציונים והתשלום למנחים.
לשימוש במערכת המטלות המקוונת יש יתרונות רבים, הן לסטודנטים הן למנחים. בין יתרונותיה הבולטים עבור המנחים ניתן למנות את ביטול הצורך בשימוש בטפסים בדיווחים ובמשלוחי דואר, את הנוחות בקבלת ממ"ן מודפס במקום כתב יד, את האפשרות להעתיק הערות רווחות מממ"ן לממ"ן, את החיסכון בזמן מן המשלוח עד להגעת המטלה הבדוקה לסטודנט, ועוד. כל אלה עשויים להקל ולשפר את הבדיקה, ולצמצם את משכה. המערכת מעניקה למנחה נוחות מרבית בבדיקת מקבץ מטלות במצב offline : המטלות נשמרות אוטומטית; הבדיקה נעשית במקביל למתן טפסי ציון; והחזרת המטלות כמקבץ היא בשליטת המנחה.
לאור הביקוש הגדל בקרב הסטודנטים, החליטה הנהלת האוניברסיטה לאפשר שימוש במערכת המטלות המקוונת לכל הסטודנטים המעוניינים במשלוח ובקבלה של מטלות באמצעותה. בכל הקורסים באו"פ יש לפחות מנחה אחד שעובד עם מערכת המטלות המקוונת. מנחה זה בודק לא רק את המטלות המקוונות של הסטודנטים בקבוצתו, אלא גם מטלות מקוונות של תלמידי קבוצות אחרות, אשר מנחיהן עדיין אינם עובדים עם המערכת. בעתיד יתבקשו כל מנחי האו"פ לבדוק באמצעות המערכת המקוונת, את המטלות של אותם מבין תלמידיהם שבחרו להשתמש בה.
חשוב לציין כי בכדי לעשות שימוש נכון במערכת, יש לצפות בסרטוני ההדרכה או לקרוא את חומרי ההדרכה, אשר נמצאים באתר ההדרכה לצוותי ההוראה. למעבר לאתר לחצו
כאן.

לרשותכם סרטון המתאר את הטיפול במטלות שאינן מוגשות במערכת המקוונת
אנו מאחלים לך הצלחה והנאה בתפקידך כמנחה באוניברסיטה הפתוחה.