פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה

האוניברסיטה הפתוחה הובילה, מתחילת דרכה, בתחום החדשנות בהוראה והטיבה לפתח פתרונות איכותיים להנגשתה של השכלה גבוהה ואיכותית. מתוך רצון ומחויבות להמשיך ליזום, לחדש, להבטיח הוראה מותאמת למציאות הרואה את העתיד – מוענק פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה. השיתוף ביוזמות מאפשר ללמוד ממהלכים שצלחו ולמנף את המחויבות והידע שיש בקרב העוסקים במלאכה לתהליכי שיפור בארגון כולו.

 

הפרס מיועד לכלל סגלי ההוראה: מנחות ומנחים, מרכזות ומרכזי הוראה, נשות ואנשי הסגל הבכיר.

  • קול קורא לשנת 2023 יוצא לדרך! גם השנה הגשת המועמדות תיעשה רק באמצעות המלצות. לראשונה – אפשר להמליץ גם על מועמדות צוותית! פרטים נוספים בקול קורא.  מועד אחרון להגשת המועמדות: 23.4.2023.
  • קול קןרא לשנת 2022 יוצא לדרך! השנה חידשנו את התהליך וניתן יהיה להגיש מועמדות  באמצעות המלצה על עמיתים.ות שלכם.ן. פרטים נוספים בקול קורא. מועד אחרון להגשת המועמדות: 2.5.2022   

         => להלן תיאור יוזמות ההתחדשות שהוגשו ב-2022

  • קול קורא לשנת 2021 - הפרס יוקדש לזכרו פרופ' אורן סופר שהלך לעולמו בדצמבר 2020. פרופ' סופר, שהיה ראש המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת בין השנים 2014–2017, כיהן בשנים האחרונות כדיקן הפיתוח וטכנולוגיות הלמידה, ותרם רבות לקידום תהליכי ההוראה באו"פ.

          => להלן תיאור יוזמות ההתחדשות שהוגשו ב - 2021

  • קול קורא לשנת 2019 - שנת 2019 הוקדש הפרס לזכרה של פרופ' סוניה רוקס שהלכה לעולמה במאי 2019. פרופ' רוקס, היתה חברת הסגל הבכיר במחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, כיהנה כדיקן הלימודים האקדמיים בשנים 2012-2009. שנת 2019 הוקדש הפרס לזכרה של פרופ' סוניה רוקס שהלכה לעולמה במאי 2019. פרופ' רוקס, הייתה חברת הסגל הבכיר במחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, כיהנה כדיקן הלימודים האקדמיים בשנים 2012-2009.

           => להלן תיאור יוזמות התחדשות שהוגשו ב- 2019

 


טקס פרס דיקן לשנת 2023

טקס פרס דיקן לשנת 2023

פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה 2023

טקס פרס דיקן לשנת 2022

טקס פרס דיקן לשנת 2022

פרס דיקן הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה 2022

טקס פרס דיקן לשנת 2020-21

טקס פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה

פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה 2021

טקס פרס דיקן לשנת 2019

פרס דיקן הלימודים האקדמיים

פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה 2019