יום זה מבטא את החשיבות הרבה שאנו מייחסים לאנשים העומדים בחזית העשייה הענפה של האו"פ - השותפים המרכזיים בעיצוב ההוראה האיכותית שהסטודנטים שלנו זוכים לה. המפגש השנתי הוא הזדמנות להתעדכן, ליצור קשרים, לחלוק ידע ולחשוב יחד "בראש פתוח" על מטרות ההוראה, על דרכים לק​ידומה ועל מקומם של העוסקים במלאכה המורכבת כל כך. שיח כזה הכרחי לכל צמיחה ארגונית, והוא המנוף לפעילויות מגוונות נוספות לשיפור תהליכי ההוראה באו"פ.
 
מטרות הכנס
 
 To Interact
 
  • לעודד דיאלוג פתוח חוצה ארגון בנושאי הוראה ולמידה
  • ליצור שפה משותפת ותקשורת בין בעלי תפקידים ומחלקות שונות באו"פ
 
 To Inspire
 
  • לעסוק בתכנים ובנושאים שבחזית ההוראה האקדמית כיום
  • לחשוף את סגלי ההוראה לכלים ולרעיונות חדשים, להעשיר את "ארגז הכלים" המקצועי, ולעשות זאת בתהליך למידה חווייתי ומהנה
 
 To Impact
 
  • לשמש במה להעלאת הצעות לשיפור ולקידום תהליכי ההוראה באו"פ - מקום להתנסות בו בכלים חדשים באופן מעשי ולא רק לדבר עליהם
  • לתמוך בתהליכי ההתחדשות באו"פ, להדגיש את נחיצות השינוי ולהגביר את המוטיבציה לפעול לקידומו
 
את הכנס מארגנת המחלקה להוראה וללמידה, האמונה על הובלת תהליכים ארגוניים מעמיקים לשיפור איכות ההוראה והלמידה באו"פ, ולטיפוח שיח פנימי מתמיד על התחדשות דרכי ההוראה והתאמתן לעידן הנוכחי.

סרטון מסכם של הכנס

סרטון מסכם 2018

נזכרים ברגעים היפים מיום ההוראה והלמידה 2019