מי אנחנו?

המחלקה להוראה וללמידה הוקמה בינואר 2017 מתוך תפיסת עולם הרואה בהוראה את לב העשייה האו"פית. המחלקה אמונה על הובלת תהליכים ארגוניים מעמיקים, שנועדו לקדם את איכות ההוראה והלמידה באו"פ ולטפח שיח פנימי מתמיד על התחדשות של דרכי ההוראה והתאמתן לעידן הנוכחי. במסגרת זו פועלת המחלקה לקידום ההוראה בקורסים, לפיתוחם המקצועי של סגלי ההוראה ולחיזוק כישורי הלמידה של הסטודנטים.
 
 

מדור קידום הוראה (לסגלי הוראה)

המדור מסייע לסגלי ההוראה בפיתוחם של מרחבים המעודדים 'למידה משמעותית', מבוססי מתודות הוראה חדשות המותאמות לדור הדיגיטלי ולצורכי העידן הנוכחי. המדור מקדם שיפור בתהליכי ההוראה בקורסים, גיבוש סטנדרטים להוראה איכותית והכשרת סגלי הוראה לפעול, ליזום ולהתחדש ברוח זו. פעילויות עיקריות:
 
קידום ההוראה בקורסים ובמחלק​ות האקדמיות
◾סיוע לקורסים בתהליכי התחדשות: ייעוץ, עיצוב של תהליכי הוראה ולמידה מכווני "תוצרי למידה" (Learning Outcomes). בכלל זה, ליווי פדגוגי בתוכנית "קורסים ראשונים".
◾חשיבה מחודשת ושיפור תהליכי ההערכה בקורס (מטלות ובחינות).
◾פיתוח חומרי למידה לקורס בתחומים של מיומנויות למידה (סרטונים ועזרים נוספים).
◾קידום יוזמות ומיסוד העיסוק באיכות ההוראה במחלקות האקדמיות.
◾גיבוש של מדדי הערכה ובקרה לבחינה של אפקטיביות ההוראה.
   
קידום מקצועי של סגל הוראה   
◾הכשרות וליווי מקצועי של סגלי הוראה (מנחים, מרַכזי הוראה, סגל בכיר).
◾הדרכות להטמעת טכנולוגיות בתהליכי ההוראה והלמידה.
◾הכשרה אישית: "תצפית ומשוב" על מפגשי הנחיה, ייעוץ פדגוגי למרכזי הוראה ("עוד מבט").
◾הכשרת מנחים במסגרת של תהליכי פיתוח הוראה בקורסים.
◾סיוע בתכנון של כנסי מנחים במסגרת קורסית / תחומית / מחלקתית.
◾פיתוח סדנאות ייחודיות להנחיה במגזר הערבי.
◾יצירת ערוצים, כנסים, פורומים לשיח על קידום איכות ההוראה, כגון: יום הוראה ולמידה – כנס שנתי של
    כלל סגלי ההוראה באו"פ, בו מוענק "פרס דיקן הלימודים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה".
    יום הוראה ולמידה – כנס שנתי של כלל סגלי ההוראה באו"פ, בו מוענק "פרס דיקן הלימודים ליוזמות   
    ולהתחדשות בהוראה".
 
 

מדור פיתוח כישורי למידה (לסטודנטים)

המדור מסייע לסטודנטיות ולסטודנטים לשפר את תהליכי הלמידה, לחזק ולפתח אסטרטגיות המותאמות לצרכים האקדמיים בכלל ולמאפייני הלמידה באוניברסיטה הפתוחה בפרט. מטרתנו להעצים את הלומדים, לעודד חשיבה ביקורתית, למידה עצמאית, שליטה במיומנויות עדכניות נדרשות, מעורבות ואחריות על תהליכי הלמידה וההתפתחות האקדמית. פעילויות עיקריות:
 
◾אוריינטציה לסטודנט החדש באו"פ ומפגשי פתיחת סמסטר.
◾סדנאות והדרכות פרטניות לשיפור מיומנויות אקדמיות נדרשות ולרכישת כלים ללמידה אפקטיבית מועברות
    לסטודנטים במפגשים פנים אל פנים במרכזי הלימוד וכן בלימוד מקוון.
◾פיתוח חומרי הדרכה דיגיטליים לחיזוק כישורי למידה
◾סדנאות לכתיבת עבודות סמינריונית ולסטודנטים בתואר שני.
◾סדנה לאוריינות דיגיטלית (שימושי מחשב בלמידה).
◾פיתוח כישורי למידה בקרב אוכלוסיות מיוחדות.
​​קידום איכות ההוראה והלמידה הוא תהליך מתמשך שמחייב שילוב כוחות, עבודה משותפת ונכונות לחשוב מחדש על פרדיגמות קיימות. צוות המחלקה עומד לרשותכם כל השנה. נשמח לבחון יחד כל רעיון או יוזמה לקידום ההוראה והלמידה באו"פ.
 
 
הקליקו

המדור לפיתוח כישורי למידה

המדור מציע סדנאות לסטודנטים.ות חדשים.ות ומתקדמים.ות בנושאים שונים, מוזמנים.ות להקליק ולהפנות אליו סטודנטים.יות חדשים.ות וותיקים.ות

הקליקו

פרס דיקן ליוזמות והתחדשות ההוראה

פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה מיועד לכלל סגלי ההוראה: מנחות ומנחים, מרכזות ומרכזי הוראה, נשות ואנשי הסגל הבכיר.

הקליקו

יום ההוראה והלמידה השנתי

השנה עוסק הכנס בקשרים שבין תיאוריה לבין מעשה. בשאלות כמו: מהו תפקידה של האקדמיה בהכנת הסטודנטים והסטודנטיות להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה המשתנה?

הקליקו

המדור לקידום הוראה

המדור מציע רעיונות לעיצוב ההוראה: הכשרות לסגל חדש, סדנאות לסגל ותיק, עוד מבט וייעוץ פדגוגי למרכזי הוראה ותצפית ומשוב למנחים.ות