מיכל

ד"ר מיכל בן שאול- מנהלת המחלקה

אפי

ד"ר אפי נוני וייס- מנהלת המדור לפיתוח כישורי למידה

הלה

הלה דאלאל – מנהלת המדור לקידום הוראה

שער

דפנה בר-און אופיר – יועצת הוראה וראש תחום הכשרת סגלי הוראה חדשים

שער

ספי רינצלר- יועצת הוראה וראש תחום פיתוח מקצועי של סגלי הוראה

שער

אנה באומוול רוסו- אימון, ייעוץ ופיתוח מקצועי

אפרת חזוני

אפרת חזוני- אחראית ניהול ידע ותקשורת

שער

ענבל ניסים- יועצת הוראה וראש פרויקט "הכשרות השעה השלישית"

ער

סיגל רבינא-יועצת הוראה וראש פרויקט "קורסים ראשונים"

ד"ר רינת שחף ברזילי

ד"ר רינת שחף ברזיליי - יועצת הוראה ומומחית בתחום הערכת למידה (בחינות ומטלות)