סקר הערכת קורס - מהו?

 
שיפור מתמיד של תהליכי ההוראה והלמידה הוא יעד חשוב של האוניברסיטה הפתוחה, וסקר הערכת הקורס הוא אחד הכלים שמסייעים לנו להשיג מטרה זו. הסקר משקף את חוויית הלמידה מנקודת המבט של הסטודנטים – ומכאן חשיבותו.

הסקר אנונימי, מתבצע באופן מקוון והוא מועבר שלוש פעמים בשנה, לקראת סיומו של כל סמסטר: א', ב', ג'. הודעה על פתיחת הסקר נשלחת לסטודנטים עם קישור והנחיות להשתתפות. ממצאי הסקר מתפרסמים לסגל האקדמי לאחר מועד פרסום הציונים של מועדי א'. אנחנו מתייחסים ברצינות רבה למשובי הסטודנטים, מפיקים לקחים ומקבלים החלטות בהתחשב בתובנות שעלו מהם.

בנוסף לסקר הערכת קורס, אנו מעודדים את המנחים והמנחות בקבוצות הלימוד השונות להעביר שאלון משוב אמצע הסמסטר (שאלון מא"ה).  משוב זה נועד לשימוש פנימי של המנחה מול הסטודנטים בקבוצת הלימוד הספציפית. הוא מאפשר לסטודנטים לגלות מעורבות בעיצוב תהליכי הלמידה שלהם ומסייע למנחה לנווט באופן מדוייק יותר את מפגשי ההנחיה, עוד במהלך הסמסטר.    הסקר מנוהל בשיתוף בין המחלקה להערכה והמחלקה להוראה וללמידה.   

    לשאלות בנושא סקר הערכת קורס, מוזמנים.ות ליצור קשר עם מחלקת הערכה - דליה ממון | 09-7782222

 

 

לסטודנטים

מידע והנחיות לסטודנטים.יות

שאלות ותשובות על סקר הערכת קורס

לסטודנטים

מידע והנחיות לסגל הוראה

כיצד ניעזר במשובי הסטודנטים והסטודנטיות לשיפור ההוראה

לסגל הוראה
לסגל הוראה

 

 

 

 

 

 

הקליקו

המחלקה להערכה

המחלקה להערכה אמונה על ביצוע הערכה פנימית וקיום מחקר שוטף לצורך שיפור תהליכים פנים-ארגוניים. ייעודה של המחלקה הוא להעביר להנהלת האוניברסיטה וליחידותיה השונות תוצרי מחקרים המבוססים על נתונים שנאספו באופן קפדני ושיטתי

הקליקו

המחלקה להוראה וללמידה

המחלקה להוראה וללמידה אמונה על הובלת תהליכים לפיתוח, שימור וקידום איכות ההוראה והלמידה באוניברסיטה הפתוחה. באתרי המחלקה מוצעים טיפים, כלים ושירותים להשראה ולשימוש במהלך תקופת ההוראה. אתם מוזמנים.ות להתייעץ עמנו בכל עת

הקליקו

מדור קידום ההוראה

המדור מסייע לסגלי ההוראה לפתח מרחבים ללמידה משמעותית מבוססי מתודות הוראה חדשות המותאמות לעידן הדיגיטלי הנוכחי ומעודד יוזמה לשיפור ולהתחדשות בתהליכי ההוראה בקורסים ובגיבוש סטנדרטים להוראה איכותית, באמצעות הכשרה ייעודית של סגלי ההוראה

הקליקו

המדור לפיתוח כישורי למידה

המדור לפיתוח כישורי למידה מציע לסטודנטיות ולסטודנטים סדנאות, מפגשים והדרכות אישיות לשיפור תהליכי הלמידה, לחיזוק ופיתוח אסטרטגיות המותאמות לצרכים האקדמיים בכלל ולמאפייני הלמידה באוניברסיטה הפתוחה בפרט. מוזמנים.ות להיעזר בנו