=> ​​לשאלון מא"ה - משוב אמצע סמסטר​, הקליקו​​
    => ​​ עודדו את הסטודנטים למלא את הסקר בכדי ללמוד על עצמכם.ן - ליצירת שאלון סקר מקוון, הקליקו


     = > מוזמנים.ות להקליק - מאמרים ומחקרים