למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
מירב » קורס מבוא לפסיכולוגיה

קורס מבוא לפסיכולוגיה

רקע אודות קורס מבוא לפסיכולוגיהבמסגרת קורס מבוא לפסיכולוגיה יתוודעו התלמידים לתחומי הפסיכולוגיה השונים, לממצאים העיקריים בכל
תחום, וליישומיהם המעשיים. במסגרתו נבחנת ההתנהגות האנושית משורה של נקודות
מבט – ביולוגית, התנהגותית, קוגניטיבית ורגשית.

נושאי קורס מבוא לפסיכולוגיה:

 • התפתחות הפסיכולוגיה, גישות מרכזיות
 • היסודות הביולוגיים של ההתנהגות
 • חישה ותפיסה
 • למידה
 • זיכרון
 • מוטיבציה והנעה
 • רגש
 • התפתחות האדם לאורך חייו
 • תיאוריות באישיות
 • פסיכופתולוגיה
 • הערכת האישיות וגישות מרכזיות בטיפול
 • פסיכולוגיה חברתית
 • פסיכולוגיה חיובית


היקף הלימודים ומשך הלימודים


קורס מבוא לפסיכולוגיה נלמד בהיקף של 56 שעות אקדמאיות.

תעודה


למסיימים את הקורס יוענק אישור על לימודיהם מטעם בית ספר מירב – בית הספר לרפואה משלימה מבית לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה.אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה נערך לקיים את הלימודים באופן פרונטאלי תחת הנחיות משרד הבריאות ותנאי התו הסגול.
יתכן ויחולו שינויים בהנחיות משרד הבריאות או יוטלו מגבלות, אשר יחייבו שינויים במתכונת הלימודים כולל מעבר ללימודים מקוונים.
דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים