למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

מ"מירב" לתואר ראשון

אפשרות להמשך לימודים לתואר B.A. של האוניברסיטה הפתוחהבית הספר מירב שמח להיות הראשון, המאפשר לסטודנט המסיים תכנית ארבע שנתית ברפואה סינית או בנטורופתיה, לזכות בנקודות אקדמיות.
אנו מציעים לסטודנט תכנית המשלבת את לימודי הרפואה הסינית והנטורופתיה בלימודי תואר ראשון במדעי החברה או תואר ראשון במדעי החברה והרוח.
סטודנט המסיים מגמות אלו זכאי לעד 18 נקודות זכות במדעים ועד 6 נקודות זכות במדעי החברה, סה"כ עד 24 נקודות זכות אקדמיות, בכפוף לדרישות תכנית לימודיו לתואר של האוניברסיטה הפתוחה.
להלן פירוט של שתי הצעות להמשך לימודים לתואר באוניברסיטה הפתוחה.
רשימת הקורסים נבחרה בהתאם לדרישות התואר ובהתאם לתרומה שלהם למסיימי התכנית ברפואה סינית ובנטורופתיה.

הצעה א: רשימת הקורסים לתואר ראשון במדעי החברהמ"ס קורס א. קורסים ברמת פתיחה וברמה רגילה נ"ז
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3
10285 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו 4
10136 מבוא לפסיכולוגיה 6
10104 פסיכולוגיה חברתית 6
10269 אישיות: תיאוריה ומחקר 4
10619 פסיכופתולוגיה 4
10134 מבוא לסוציולוגיה 6
10270 סטייה חברתית 6
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 6
10800 דיני חוזים 6
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר 6
91412 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך -


מ"ס קורס ב. קורסים ברמה מתקדמת נ"ז
10557 פסיכולוגיה בין תרבותית 6
10527 ליקויי למידה 6
10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות 6
10349 ריבוד: סוגיות באי שיוויון חברתי 6
סה"כ נקודות זכות הכרה בלימודים בבית הספר מירב 24
סה"כ נקודות לתואר 108

ג. דרישות סמינריוניות


שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון
שלהם הוא במדעי החברה.

ד. דרישות כלליות לתואר


עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון האוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירת נקודות זכות לתואר
 • הוכחת ידע באנגלית
 • הדרכת ביבליוגרפיה בספרייה
 • קורס מרחיב דעת.

הצעה ב: רשימת הקורסים לתואר ראשון במדעי החברה והרוחמ"ס קורס א. קורסים ברמת פתיחה וברמה רגילה נ"ז
10136 מבוא לפסיכולוגיה 6
10104 פסיכולוגיה חברתית 6
10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות 4
10619 פסיכופתולוגיה 4
10134 מבוא לסוציולוגיה 6
10270 סטייה חברתית 6
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 6
10269 אישיות: תיאוריה ומחקר 4
10640 להבין סרטים - מבוא לאמנות הקולנוע 6
10421 סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע 6
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר 6


מ"ס קורס ב. קורסים ברמה מתקדמת נ"ז
10527 ליקויי למידה 6
10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות 6
10349 סוגיות באי שיוויון חברתי 6
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי 6
סה"כ נקודות הזכות בלימודים בבית הספר מירב 24
סה"כ נקודות לתואר 108

ג. דרישות סמינריוניות


שתי עבודות סמינריוניות: אחת במדעי החברה (בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה) ואחת במדעי החברה או במדעי הרוח.

ד. דרישות כלליות לתואר


עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון האוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירת נקודות זכות לתואר
 • הוכחת ידע באנגלית
 • הדרכת ביבליוגרפיה בספרייה.

הערות לתכניות המוצעות

 • בכל מקרה, סטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודיהם לתואר B.A. של האוניברסיטה הפתוחה, יפנו לייעוץ אקדמי ולוועדה להכרה בלימודים קודמים; כל בקשה שתגיע לוועדה תישקל באופן פרטני.
 • לסטודנטים שיסיימו בהצלחה את חובותיהם האקדמיים תוענק תעודת "בוגר אוניברסיטה" B.A. של האוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות המוכרות על־ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
 • מידע נוסף על תכנית הלימודים האקדמית, פירוט הקורסים והאפשרויות השונות, ניתן למצוא באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת https://www.openu.ac.il/degrees.
 • רשימת הקורסים אינה כוללת קורסי אנגלית להשגת פטור מאנגלית. מידע מפורט תמצאו בידיעון האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה.
 • הדרישות לתכניות הלימודים השונות המופיעות באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת https://www.openu.ac.il/degrees הן המחייבות. כל סטודנט צריך לקבל אישור לתכנית הלימודים שלו מהוועדה לאישור תכניות לימודים.


לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות לטלפון: 1-700-703-100.

אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים