האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10363 הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות?

10363 הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות?‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים: פילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, וכן אחד מבין הקורסים: סוציולוגיה של החינוך, תכנון לימודים, הוראה והערכה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, התנהגות ארגונית-מיקרו2, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה או הקורס קריאה וכתיבה אקדמית עם גישור לשפה העברית.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר איילת בכר, ד"ר גל הרפז

הוראה היא אחד המקצועות העתיקים בעולם, ועד היום מתחבטים קברניטי מערכות חינוך וחוקרים בתחום החינוך לגבי אופייה ולגבי הדרכים הטובות ביותר להכשרת מורים ולטיפוח המקצועי שלהם במהלך עבודתם. תפיסת ההוראה כמקצוע (‏פרופסיה‎)‏, דוגמת עריכת דין והנדסה, מכתיב אופי מסוים של הכשרה. תפיסת ההוראה כאומנות, מדגיש את הצורך של הכשרה קלינית. שבה המתכשרים להוראה לומדים בעיקר ממומחים תוך התנסות מעשית ממושכת, ותפיסת ההוראה כאמנות מדגישה את הפן היצירתי בעבודת המורים, דוגמת עבודת שחקנים סטנדאפיסטים. הקורס מנתח את הנחות היסוד בבסיס התפיסות השונות של ההוראה, בוחן את הסטטוס של ההוראה ואת כוח האדם העוסק בהוראה מזווית ראייה בינלאומית, מנתח את נקודות החוזק ונקודות התורפה של עבודת ההוראה, ומציג תרחישים עתידיים של התפתחות ההוראה, בהשפעת הטכנולוגיות הדיגיטליות, שינויים בשוק העבודה והדרישות של חברת הידע המודרנית.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על קריאת מאמרים בעברית ובאנגלית, ועל מדריך למידה המלווה את הקריאה ומכוון אותה. כן ניתנות בקורס ארבע הרצאות מבוא על-ידי מפתחות הקורס.

נושאי הלימוד


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס התנהגות ארגונית-מקרו (‏או הקורס בגרסתו הקודמת התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד‎)‏.