האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13804 סמינר מתקדם למחקר

13804 סמינר מתקדם למחקר‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 21 נ"ז, קורסי השלמה: יסודות המחקר הכמותי א'‎‏, יסודות המחקר הכמותי ב', מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים או בחינת פטור; קורסי תשתית וחובה: כלכלת עסקים, חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי. ההרשמה לסמינר מותנית באישור מרכז/ת ההוראה של הסמינר.

פיתוח הקורס:  ד"ר אורלי טנא-גזית, פרופ' שרית מולדובן, ד"ר אפרת שוסט

אוכלוסיית היעד

הסמינר מיועד לסטודנטים המבקשים להתקבל למסלול המחקרי למצטיינים ולכתיבת תזה.

מטרות ויעדים

נושאי הסמינר

מבנה הסמינר

הלימוד בסמינר מתבסס על מפגשי הדרכה שבהם יוסבר ויודגם עיקר החומר, קריאת פרקים מספר הלימוד, וקריאת מאמרים לצורך הרחבה וליבון של נושאים מסוימים. הסמינר בנוי סביב ספר לימוד למחקר במנהל עסקים, בליווי חומרים ומאמרים נוספים שיתעדכנו מעת לעת. במהלך הלמידה יהיה על הסטודנטים להגיש מטלות מסוגים שונים לפי השלבים השונים של תהליך המחקר.

דרישות הסמינר

ספר הלימוד המרכזי

Bell, E., Bryman, A., and Harley, B. (‏2019‎)‏. Business Research Methods. 5th Edition. Oxford University Press.

ללמידה יתלווה אתר אינטרנט של הסמינר שיכלול מגוון חומרי עזר והסברים שיסייעו ללמידה ולהכנת המטלות.