האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10857 למידה משלבת התנסות: התנסות מעשית בניהול חדשנות

10857 למידה משלבת התנסות: התנסות מעשית בניהול חדשנות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 30 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם התנהגות ארגונית-מיקרו, התנהגות ארגונית-מאקרו, ניהול השיווק, ניהול טכנולוגיה וחדשנות, ואחד מבין הקורסים הבאים: ניהול משאבי אנוש, ניהול התפעול 1, תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, ניהול אסטרטגי, ניהול בין-לאומי, מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות. הקבלה לקורס מותנית באישור מרכז/ת ההוראה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קלמן, ד"ר דליה ולן

מטרות הקורס: הקורס נועד להעניק ללומדים מפגש מעשי עם תהליכי ניהול חדשנות בארגון. הקורס הוא בעל אופי אינטגרטיבי, המשלב יישום כלי ניהול, אותם הכירו הסטודנטים בקורס ובקורסים קודמים, יחד עם מודלים אסטרטגיים המתחשבים בקצב הופעתן של טכנולוגיות חדשות.

מבנה הקורס

לקורס שני רכיבים: רכיב עיוני ורכיב מעשי.

רכיב עיוני: החלק העיוני של הקורס כולל מפגשים של כל הסטודנטים ומנחה הקורס בהיקף של 18 שעות. המפגשים נועדו ללמידה של נושאים מתוך הפרקים והמאמרים ולשיח ביקורתי על יישום הנושאים שנלמדו, בארגון בו מתנסים הסטודנטים. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים מטלות רגילות, המשקפות את המודלים והנושאים שנלמדו, ומטלת סיכום אינטגרטיבית.

כל המפגשים יהיו וירטואליים והנוכחות במפגשים היא חובה.

רכיב מעשי: היבט זה של הקורס יכלול התנסות מעשית בעבודה בארגון בהיקף של 100 שעות (‏כיום בשבוע במהלך סמסטר‎)‏. הסטודנטים יעבדו בליווי של חונכים בארגון.

נוסף על התכנים האקדמיים יתקיימו מפגשים שעניינם היכרות עם שוק העבודה, היערכות לשוק העבודה והיבטים יישומיים של ניהול חדשנות בארגונים.

נושאי הלימוד התיאורטיים

הקורס מציג את ההשלכות הנרחבות של המגמות הדיגיטליות ומציג מודלים מתחום הניהול, המסייעים לארגונים להתאים את האסטרטגיה שלהם למגמות הדיגיטליות.

טרנספורמציה דיגיטלית :

דיגיטליות והמודל העסקי - כלים ומודלים לקידום חשיבה פרואקטיבית על המודל העסקי :

רמת המוכנות הדיגיטלית של ארגון:

חומר הלימוד

הלימוד בקורס יתבסס על מקראת מאמרים מתעדכנת.