האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10862 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות

10862 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית note1


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם: א. תורת המימון ב. אחד מבין הקורסים: יסודות החשבונאות, יסודות החשבונאות הפיננסית, יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית3,2 ג. אחד מבין הקורסים: חשבונאות ניהולית3, יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית3, ניהול טכנולוגיה וחדשנות. כמו-כן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: פרופ' ניצה גרי, רו"ח שחר הלל, רו"ח אריק רוטמן.

יועצים: פרופ' אמיר ברנע, ד"ר הדס גלנדר.

הקורס נועד להקנות ידע וכלים להבנת המידע המתפרסם בדוחות הכספיים וקשרי הגומלין בינו לבין הפעילות בשוק ההון, וללמד הלכה למעשה שיטות לניתוח דוחות כספיים ולהערכת שווין של חברות.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר: עדן, י', שוב, ש' (‏2018‎)‏. תורת המספרים של עולם העסקים - ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי (‏‏הוצאת IFRS Consulting‎‎)‏‏

הספר מלווה במדריך למידה דיגיטלי. הקורס כולל עבודת גמר יישומית. מטרת עבודת הגמר היא לערוך ניתוח מקיף ומלא של חברה בורסאית על בסיס הדו"חות הכספיים שלה, תשקיפים, השוואה לחברות דומות בענף, ומידע רלבנטי נוסף. המסקנות על מצבה הפיננסי של החברה משמשות להערכת שווי של החברה.

נושאי הלימוד


1 סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020. סטודנטים שלמדו את הקורס יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית, ייחשבו כמי שעמדו בשני התנאים ב+ג.

3 או אחד הקורסים: חשבונאות ניהולית ותמחיר שנלמד בפעם אחרונה בסמסטר ג2020 , מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים.