האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11315 הרצף האוטיסטי (‏אנגלית‎)‏

11315 הרצף האוטיסטי (‏אנגלית‎)‏‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים: פסיכולוגיה התפתחותית (‏10493‎)‏, או פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏, רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏*, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (‏10851‎)‏ או קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה (‏10172‎)‏ או קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה עם גישור מערבית לעברית (‏10173‎)‏, והשתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך‏ (‏91412‎)‏. וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

* סטודנטיות וסטודנטים לחינוך פטורים מתנאי קבלה זה. יש להגיש פנייה לאישור דרך השאילתא או מערכת הפניות.

ידע קודם מומלץ: תקשורת, שפה ודיבור: התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית (‏10882‎)‏ וסוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏.

פיתוח הקורס: ד״ר יואב שמעוני, ד"ר דורית סגל

תיאור

העלייה המשמעותית במספר האנשים שאובחנו עם אוטיזם בשני העשורים האחרונים מעוררת עניין רב בקרב חוקרים וחוקרות מתחומי דעת שונים. חלקם מתייחסים לאוטיזם כהפרעה התפתחותית עם מאפיינים ייחודיים ואילו אחרים מתייחסים לאוטיזם כתופעה חברתית.

הקורס מציג את המאפיינים ההתנהגותיים, הקוגניטיביים והרגשיים של אנשים על הרצף האוטיסטי (‏ASD‎)‏ בדגש על השונות שמאפיינת אותם. הוא דן בתהליך האבחון ומסביר את חשיבות האבחון והטיפול המוקדמים. כמו כן, הקורס מפרט את התיאוריות והמחקרים העדכניים ביותר בתחום האוטיזם, ועוסק בהשפעה של אוטיזם על יחסים חברתיים, על מיומנויות תקשורת ועל עיבוד קוגניטיבי וחושי.

מטרות הקורס

1. להציג את השינויים שחלו בהתייחסות הרפואית והחברתית לאוטיזם לאורך השנים.

2. להבין את ההגדרה ואת הקריטריונים לאבחון אוטיזם.

3.ללמוד על המאפיינים החברתיים, התקשורתיים וההתנהגותיים של אנשים שאובחנו על הרצף האוטיסטי.

4. לפתח מיומנויות של חשיבה ביקורתית, ולשפר את יכולות השיחה, הקריאה והכתיבה באנגלית.

נושאי הלימוד:

הקורס עוסק בשבעה נושאים עיקריים: מבוא לאוטיזם; סוגיות באבחון; תקשורת ותפקוד חברתי אצל אנשים עם אוטיזם; מאפיינים התנהגותיים, רגשיים וחושיים ; שימוש ברשתות חברתיות ומשחקי מחשב אצל אנשים על הרצף האוטיסטי; התמודדות משפחתית; שיטות התערבות.

חומר הלימוד

• מקראת מאמרים