האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10984 על קווי התפר: ממשקים לשוניים

10984 על קווי התפר: ממשקים לשוניים‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / בלשנות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא לבלשנות תיאורטית ושני קורסים נוספים מתוך הרשימה הבאה:

חקר השפה: יסודות ויישומים; פרקים במורפולוגיה עברית; יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה; מבוא ללוגיקה; קריאה: תיאוריה ומעשה; שיח התקשורת; תקשורת שפה ודיבור: התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית; לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום; מטפורה בחשיבה החינוכית; שפה וקוגניציה וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. 1

פיתוח הקורס: ד"ר נורית מלניק

נהוג לחלק את הבלשנות לתחומי משנה שגבולותיהם ברורים (‏פונטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה‎)‏, אך נמצא שתופעות לשוניות רבות מתרחשות דווקא בקווי התפר שבין התחומים. מטרת הקורס לעמוד על הקשר בין התחומים שהוצגו בנפרד בקורסים קודמים, ובכך להעמיק את הידע הבלשני. כל אחת מיחידות הלימוד בנויה סביב שאלה מרכזית הנבחנת מכמה נקודות מבט שונות, כאשר הדיון נסוב על תופעות ממגוון שפות. הקורס חושף את הסטודנטים למחקרים בלשניים עכשוויים ולהרצאות מוקלטות של מיטב המומחות בתחומים השונים.

נושאי הלימוד


1 מי שאינם עומדים בתנאי הקבלה יכולים, במקרים מסוימים ובאישור מיוחד, להירשם לקורס.  את הבקשה יש להפנות לראש תחום בלשנות.