האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות

12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

תנאי קבלה: לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

לתואר שני במינהל עסקים: חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי דיני תאגידים למנהלים.2

לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים:  לימוד שניים מתוך קורסי החובה של התכנית: דמוקרטיה: גישה רב תחומית, הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות, דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה.

פיתוח הקורס: ד"ר לילך ליטור, ד"ר אור קרסין

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' רות בן ישראל

ייעוץ: ד"ר אור קרסין

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 בעבר נקרא הקורס שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה.

2 לתלמידי תואר שני במינהל עסקים לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.