האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10571 מערכות ייצור משולבות מחשב

10571 מערכות ייצור משולבות מחשב‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java,2 או יסודות התכנות בשפת Java, נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית,3 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים ניהול התפעול 2, סימולציה למהנדסי תעשייה, תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול.

פיתוח הקורס: פרופ' שרגא שובל, ד"ר דוד זינרייך, ד"ר יעקב רובינוביץ', רן אתגר, אמיר ביטון

יועצים: פרופ' יעל אידן, פרופ' יוחנן ארזי, פרופ' יוסף בוקצ'ין, פרופ' משה שוהם, ד"ר אורי בן-חנן, ד"ר סיגל ברמן, ד"ר יובל כהן, ד"ר אליהו מצליח

הקורס עוסק בתחום הייצור ממוחשב ובנושאים הקשורים אליו. הקורס מקנה הבנה בטכנולוגיה, בתכנון יישום ובקרה של מערכות ייצור משולבות מחשב (‏CIM‎)‏ ובמערכות ייצור גמישות. הקורס דן בטכנולוגיות חיוניות להפעלת אוטומציה גמישה בייצור (‏כגון ראייה וזיהוי, רובוטיקה, בקרים מתוכנתים, CNC, CAD/CAM, ASRS וכו'‎)‏ במסגרת מערכות ייצור משולבות מחשב. הקורס מקנה הבנה של עקרונות המבנה והתפעול של מערכות אלו, הבנה של מגבלותיהם, והכרה של שיטות ייצוג מקובלות ושימושים במערכות אלו לשם ייעול ושיפור ביצועים. כמו כן, הקורס מקנה את היכולת לאפיין דרישות ולהתאים את סוג הציוד למטלות שונות.

חומר הלימוד

נושאי הלימוד

במהלך הקורס יתקיימו מפגשי מעבדה. ההשתתפות בהם היא חובה.


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.

2 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏.

3 או שני הקורסים אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏ + מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏.