האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13019 תרבות וניהול

13019 תרבות וניהול‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: 12 נ"ז ובכללם הקורסים חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש.

פיתוח הקורס: פרופ' דרק פיו, ד"ר חנה אור-נוי; ענת גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר אפרת אלרון, פרופ' רונית בוגלר, פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' זכי שפר

מטרות הקורס

יותר ויותר ארגנים פועלים כיום במישור הגלובלי ועל המנהלים ליישם ידע והבנה על תרבויות שונות ועל ההבדלים ביניהן. מטרת הקורס לעורר מודעות ולהקנות ידע על הבדלי התרבות בניהול הבין-לאומי לצורך התמודדות עם הבדלים אלה.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על הספר:

D.J. Hickson & D.S. Pugh, Management Worldwide (‏Penguin, 2001‎)‏

וכן על מקראה ומדריך למידה.


1 תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ושניים מבין הקורסים הבאים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, הבדלים בין-אישיים, תהליכים קבוצתיים.