האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20557 דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים

20557 דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 36 נ"ז במדעים לרבות הקורסים כימיה כללית1, ‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎‎)‏, פרקים בכימיה פיסיקלית 2, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 3 + השלמות בחשבון אינטגרלי ‎‎)‏‏ או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 3 + אינפיניטסימלי 2, כן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס יסודות הפיסיקה (‏‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב. ידע קודם מומלץ: הקורסים תורת הקוואנטים א, תורת הקוואנטים ב: קשר כימי.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר רז, פרופ' רפאל לוין, פרופ' יצחק דותן; צבי עצמון, יוליה גלפרין (‏עריכה‎)‏

יועצת: ד"ר ענבל טובי-ערד

דינמיקה של התנגשויות מולקולריות עוסקת בחקר המנגנונים של תהליכים אלמנטריים (‏כימיים ופיסיקליים‎)‏ במטרה להבין מה מתרחש ברמה המולקולרית כאשר תהליך כימי או פיסיקלי יוצא לפועל. באמצעות דינמיקה מולקולרית ניתן לגלות מנגנוני ריאקציות, ולהבין מהם התנאים בהם יתרחש תהליך. ניתן להשתמש בדינמיקה מולקולרית לתהליכים המתרחשים בפאזה גזית, בתמיסות, על פני משטחים ועוד. במילים אחרות, הדינמיקה המולקולרית נותנת כלים להבנת כל ענפיה השונים של הכימיה.

ההתקדמות שחלה בטכניקות הניסוייות ובתאוריות הבסיסיות מאפשרת לחקור תהליכים ברמה המולקולרית המיקרוסקופית במישרין ובכך לספק אמצעי להבנת תהליכים קינטיים. הבנת רעיונות אלו והיכולת לקרוא את השפה הם כל מה שנדרש כדי לבחון את התהליך הכימי עצמו. קורס זה הוא קורס בסיסי של השפה המאפשרת עמדת תצפית מולקולרית.

חומר הלימוד מבוסס על הספר דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים מאת ת' רז-נחום ור' לוין (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏ ועל מדריך למידה (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2009‎)‏.

פרקי הספר

הקדמה

מהי דינמיקה מולקולרית?

פרק 1

התנגשויות מולקולריות של חלקיקים חסרי מבנה

פרק 2

מבוא להתנגשויות ריאקטיביות

פרק 3

דינמיקה רב-גופית

פרק 4

קבוע המהירות לתגובות כימיות

פרק 5

מעברי אנרגיה

פרק 6

שפעול ובקרה כימית באמצעות האור

פרק 7

יישום עקרונות הדינמיקה המולקולרית למערכות מורכבות


1 או הקורס כימיה כללית שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס קינטיקה כימית, שאינו מוצע עוד.

3 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי1 שאינו מוצע עוד.