האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע

13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל עסקים / שיטות כמותיות ומערכות מידע

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: קבלה לתואר.

לתכנית במינהל מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה1 ואחד מבין הקורסים ניהול והתנהגות ארגונית, התנהגות ארגונית: מקרו2.

פיתוח הקורס: פרופ' ניצה גרי, ד"ר בקי שוקן

יועצים: פרופ' ליאור פינק, פרופ' דפנה רבן, פרופ' בעז רונן, פרופ' מישל רמים

מטרות הקורס

בסביבה העסקית העכשווית, ניהול מידע הוא מיומנות קריטית להצלחה. הקורס נועד להקנות כלים ליישום אפקטיבי של מערכות מידע, ולהציג דרכים לשילובן בארגון כדי לסייע ביישום האסטרטגיה העסקית-תחרותית של ארגונים ובמימוש יעדיהם העסקיים.

נושאי הלימוד

הצורך בניהול אסטרטגי של מערכות המידע בארגון; שימוש אסטרטגי במשאבי מידע בכלכלה גלובלית; טכנולוגיות מידע כמנוף ניהולי למימוש אסטרטגיה ארגונית; השפעת מערכות מידע על עבודת הפרט בארגון גלובלי; מערכות מידע כאמצעי לבנייה ולשינוי תהליכים עסקיים גלובליים; ממשל מערכות מידע; מיקור גלובלי של שירותי מערכות מידע; ניהול פרויקטים של מערכות מידע; ניתוח עסקי, מודיעין עסקי וניהול ידע בארגון; היבטים אתיים של שימוש במערכות מידע; שילוב טכנולוגיות חברתיות וניידות בעסקים.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר

K.E. Pearlson & C.S. Saunders, Strategic Management of Information Systems, 5th ‏ed. (‏Global Edition, John Wiley & Sons, 2013‎)‏

חומר הלימוד כולל גם מקראה ומדריך למידה.


1 או הקורס טכנולוגיה ולמידה שאינו נלמד עוד.

2 או הקורס התנהגות ארגונית: מיקרו לסטודנטים שלמדו קורס זה לפני סמסטר ב2018.