למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דיפלומה » המרכז להכשרה מקצועית » קורס הנהלת חשבונות 2+1 בכיר

קורס הנהלת חשבונות 2+1 בכיר


בפיקוח משרד העבודה


לבחירתך, ניתן ללמוד את הקורס באופן פרונטלי או מקוון


הרשמה מקוונת
לקורס הנהלת חשבונות 2+1 בכיר
נא לבחור קמפוס

רקע קורס הנהלת חשבונות 2+1 בכיר


הנהלת החשבונות נחוצה בכל מוסד או ארגון – היא כלי הבקרה והביקורת של הארגון על תהליכי ההכנסות וההוצאות המתקיימים בו. עבודת הנהלת החשבונות כוללת רישום שיטתי ועדכני של הפעולות הכספיות המתנהלות בעסק, אשר מְשַקפות את המחזור העסקי שלו. לצורך ניהולה של חברה, וכן לשם גיבוש צפי לגבי פעילותה בסוף שנת התקציב, זקוקים מנהליה, בכל שלב נתון, לנתוני האמת ביחס להתנהלותה. קורס הנהלת החשבונות הוא הדלת לעולם החשבונאות, והוא מהווה את התשתית לכל מקצועות החשבונאות באשר הם.
תוכנית הלימודים החדשה נבנתה כך שתאפשר השתלבות מיידית של בוגרי הקורס בשוק העבודה – היא משלבת פרקטיקום מורחב ומעמיק והתאמה מיטבית לדרישות המקצוע והמעסיקים. בקורס ירכשו התלמידים את המיומנויות הנדרשות לתפעול היומיומי של המערכות הממוחשבות הקיימות בממשק של ניהול החשבונות בארגון, ויתרגלו פונקציות שונות בתוכנה להנהלת חשבונות הרוֹוחת בשוק העבודה, בתוכנה לחישוב שכר, ובתוכנות תמך לעיבוד נתונים (excel).

מטרות קורס

 • הכשרת מנהלי חשבונות 2+1.
 • הכנה למבחני ההסמכה של משרד העבודה.

קהל היעד


המעוניינים לעסוק בתחום החשבונאות.

נושאי לימוד מרכזיים


תוכנית הלימודים מורכבת משתי קטגוריות לימוד:
 • מקצועות תשתית:
  תורת המסחר והמשק - הכרת מושגים בכלכלה ובשוק העבודה.
 • מקצועות ליבה:
  חשבונאות פיננסית – פרקי נושא זה הם דלת הכניסה לעולם החשבונאות. התלמידים יתוודעו לכללי החשבונאות הבסיסיים ולעקרונות חשבונאיים מקובלים, וילמדו על התהליך החשבונאי, החל מאיסוף המידע החשבונאי, רישומו, סיווגו, וכלה בשלב עריכת דוחות כספיים אשר מבוססים על המידע שנאסף ונרשם. התלמידים יתוודעו גם לדרכי ניהול החשבונות בעסקים מסחריים ותעשייתיים/יצרניים. מטרת החלק התיאורטי היא להקנות לתלמידים הבנה וחשיבה חשבונאית הנדרשת מהם כמנהלי חשבונות.
  חשבונאות מעשית מורחבת - פרק זה כולל התנסות מעשית מקיפה ומורחבת בכל הפונקציות הבסיסיות והמתקדמות אשר כלולות בתוכנות שבהן משתמשים מנהלי החשבונות דבר יום ביומו: תוכנה להנהלת חשבונות, תוכנת השכר, גיליונות אלקטרוניים לעיבוד נתונים ((excel, והממשקים ביניהם. זו ההתנסות מעמיקה שמטרתה להכין באופן המיטבי את התלמיד לקראת השתלבות מיידית בשוק העבודה.
  פרויקט גמר בחשבונאות מעשית מורחבת - פרויקט הגמר בחשבונאות מעשית מורחבת נועד לאפשר לתלמידים לתרגל באופן מעמיק את הפעולות השוטפות והתקופתיות שמבצע מנהל החשבונות במסגרת תפקידו. במסגרת פרויקט הגמר יבצעו התלמידים הדמיה מקסימלית של עבודת מנהל החשבונות בארגון, תוך הדגשת החשיבות של ביסוס הרישומים החשבונאיים על תיעוד המושתת על ממסמכים מקוריים.

שיטת הלימוד


הלימודים כוללים הרצאות פרונטליות ותירגול פתרון מבחנים.

דרישות קורס

 • נוכחות ב-85% מהשיעורים.
 • בחינה עיונית - מנהל חשבונות סוג 1+2 בכיר.
 • בחינה מעשית - חשבונאות מעשית מורחבת.
 • עמידה בבחינות גמר פנימיות - הגשת פרויקט גמר.

תנאי קבלה

 • 12 שנות לימוד או תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 11 שנות לימוד.
  מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד אחת לפחות יהיה פטור מבחינת הכניסה .
 • ועדת קבלה

תעודה


לעומדים בבחינות ההסמכה מטעם משרד העבודה יוענקו התעודות:
 • תעודת גמר – מנהל חשבונות סוג 2+1 בכיר
 • תעודת מקצוע – הנהלת חשבונות סוג 2

משך הקורס


קורס הנהלת חשבונות סוג 2+1 בכיר נלמד בהיקף של 316 שעות לימוד אקדמיות.

קורס זה מוכר לפיקדון חיילים משוחררים.


קורס זה מוכר לתשלום באמצעות וואצ'ר לדורשי עבודה לזכאים. לזכאותך נא פנה לשירות התעסוקה.אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים