דיפלומה » אגודת הסטודנטים

שיתוף פעולה בין אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ולימודי החוץ


לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה מזמין את חברי אגודת הסטודנטיות והסטודנטים להירשם
לקורסי תעודה ברחבי הארץ וליהנות מ20% הנחה בשכר הלימוד
בית הספר תפנית


בית הספר דיאלוג


בית הספר מירב


בית הספר חשיפה


בית הספר תפנית


בית הספר דיאלוג


בית הספר מירב


בית הספר חשיפה