למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דיפלומה » זכויות והטבות » הנחיות לשינויים בהרשמה לקורסי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) בלבד

הנחיות לשינויים בהרשמה לקורסי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) בלבד:

בקורסי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) שכר הלימוד אינו כולל תשלום בגין הוצאות נלוות, ובהן: תשלום עבור ספרי לימוד, אגרות עבור בחינות חיצוניות, ותשלום עבור סטאז' (אם נדרש).

עפ"י הנחיות משרד התמ"ת, לא ניתן לבצע החלפת קורס, או שינוי מרכז לימוד.

הנחיות ביטול הרשמה לקורסי התמ"ת בלבדלקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4000 ש"ח
מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל הרשמה
עד שלושים יום לפני תחילת הקורס דמי הרשמה בלבד
במהלך שלושים יום לפני תחילת הקורס 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד+10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים+10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים+10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים ועד 1/3 מהקורס 40% משכר הלימוד
לאחר שעברו 1/3 מהקורס אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה


לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו מעל 4000 ₪
מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל הרשמה
עד שלושים יום לפני תחילת הקורס דמי הרשמה בלבד
במהלך שלושים יום לפני תחילת הקורס 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד+20% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים+20% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים+20% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים ערך יחסי של ארבעה מפגשים+20% משכר הלימוד
לאחר חמישה מפגשים ערך יחסי של חמישה מפגשים+20% משכר הלימוד
לאחר שישה מפגשים ערך יחסי של שישה מפגשים+20% משכר הלימוד
לאחר שבעה מפגשים ועד 1/3 מהקורס 40% משכר הלימוד
לאחר שעברו 1/3 מהקורס אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה


דגשים והערות


  1. בקשות ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה, או למשרדי בית הספר מערך לימודי החוץ.
  2. המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה בכתב במשרדי בית הספר/מרכז ההרשמה.
  3. דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול ההרשמה/אי קבלה לקורס.
  4. דמי ההרשמה אינם נכללים כחלק משכר הלימוד.
  5. גובה דמי הביטול המקסימלי, לא יעלה על מחצית משכר הלימוד בקורס.
  6. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות, יש לפנות מיידית למשרדי מערך לימודי החוץ, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנוהלי האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.


אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים