למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דיפלומה » המרכז להכשרה מקצועית » קורס הנהלת חשבונות 2+1 (בסיסי + מתקדם)

קורס הנהלת חשבונות 2+1 (בסיסי ומתקדם)בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה)


רקע קורס הנהלת חשבונות 2+1 (בסיסי ומתקדם)


תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי מאז ומתמיד. עקב התמורות החלות בארץ ובעולם בתחום הפיננסי נמשך ואף הולך וגובר הביקוש לאנשי מקצוע מעולים בתחום זה.
הנהלת החשבונות היא דרישה הכרחית בכל מוסד או ארגון. הנהלת החשבונות היא כלי הבקרה והביקורת של הארגון על תהליכי ההכנסות וההוצאות המתקיימים בו. עבודת הנהלת החשבונות כוללת רישום שיטתי ועדכני של הפעולות הכספיות המתנהלות בעסק, המרכיבות את המחזור העסקי של הארגון. מנהלי הארגון זקוקים בכל שלב נתון לנתוני האמת של התנהלות החברה לצורך ניהולה, וכן לשם גיבוש צפי לגבי פעילותה בסוף שנת התקציב.
קורס הנהלת החשבונות הוא הדלת לעולם החשבונאות, והוא מהווה את התשתית לכל מקצועות החשבונאות באשר הם.
תוכנית הלימודים מותאמת לתוכנית העדכנית שנבנתה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) והיא נועדה להעלות את רמתם המקצועית של מנהלי החשבונות ולהתאימה לדרישות הפרקטיקה.

מטרות קורס הנהלת חשבונות 2+1 (בסיסי ומתקדם)

 • הכשרת מנהלי חשבונות 2+1 (בסיסי ומתקדם)
 • הכנה למבחני ההסמכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה)

קהל היעד


המעוניינים לעסוק בתחום החשבונאות.

נושאי לימוד מרכזיים

 • מקצועות תשתית- תורת המסחר והמשק — סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בכלכלה, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי, מערכת המיסים בישראל — ידיעה כללית.
 • מקצועות תומכים- חישובים מסחריים — כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של כללים חשבונאיים: חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, נכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי.
 • מקצועות ליבה - חשבונאות פיננסית — פרקי נושא זה הם דלת הכניסה לעולם החשבונאות ומהווים מבוא להנהלת חשבונות. התלמיד יתוודע לכללי החשבונאות הבסיסיים ולעקרונות חשבונאיים מקובלים וילמד על התהליך החשבונאי השוטף, החל מאיסוף המידע החשבונאי, רישומו וסיווגו, ועד לשלב עריכת דוחות כספיים המבוססים על המידע שנאסף ונרשם, שותפויות, עסקה משותפת, עסקות במט"ח וטיפול בהפרשי שער, חשבונות המפעל התעשייתי, מוסדות ללא כוונת רווח, רשויות מקומיות, שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע, התקינה החשבונאית.
 • חשבונאות מעשית- ממוחשבת- יישום מעשי של נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב.

שיטת הלימוד


הלימודים כוללים הרצאות פרונטליות ותרגול פתרון מבחנים.

דרישות קורס הנהלת חשבונות 2+1 (בסיסי ומתקדם) ובחינות

 • נוכחות ב-85% מהשיעורים
 • בחינה עיונית - הנהח"ש סוג 2+1 (בסיסי ומתקדם) שתכלול: מקצועות תשתית, מקצועות תומכים ומקצועות ליבה.
 • בחינה מעשית - חשבונאות מעשית ממוחשבת סוג 2+1 (בסיסי ומתקדם)

תנאי קבלה

 • 12 שנות לימוד או תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 11 ש"ל.
  מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד אחת לפחות יהיה פטור מבחינת הכניסה.
 • ועדת קבלה

תעודה


לעומדים בבחינות ההסמכה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) יוענקו התעודות:
 • תעודת גמר מנהל חשבונות סוג 2+1 (בסיסי ומתקדם) מטעם הכלכלה
 • תעודת מקצוע – הנהלת חשבונות סוג 2

משך הקורס


קורס הנהלת חשבונות סוג 2+1 נלמד בהיקף של 285 שעות לימוד אקדמאיות.

קורס זה מוכר לפיקדון חיילים משוחררים.


קורס זה מוכר לתשלום באמצעות וואצ'ר לדורשי עבודה לזכאים. לזכאותך נא פנה לשירות התעסוקה.

אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים