האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14015 ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע בסביבות עתירות טכנולוגיה

14015 ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע בסביבות עתירות טכנולוגיה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

עבור התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים: תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה‎)‏ או טכנולוגיה ולמידה .(‏ובנוסף עוד שני קורסי תשתית מבין: פיתוח והפעלה של תכניות לימודים,מחקר כמותי בחינוך, ‏מחקר איכותני בחינוך.

עבור התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: לפחות שני קורסי חובה מבין: מחקר כמותי בחינוך, מחקר איכותני בחינוך, תאוריות למידה והוראה, סוגיות בניהול בית-ספר, כלכלת חינוך, מדיניות חינוך, אתיקה בחינוך2, שינוי ארגוני במערכות למידה, מנהיגות בחינוך3. ידע קודם מומלץ: הקורסים תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.

פיתוח הקורס: ד"ר ריקי רימור, פרופ' יורם עשת (‏מהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' אינה בלאו, ד"ר תמר שמיר ענבל (‏עריכה מחודשת לתכנים ולפורמט הקורס‎)‏.

יועצים: פרופ' שלמה וינר, ד"ר איריס טבק, ד"ר עמיקם סלנט

עדכון הקורס: ד"ר יעל סידי, ד"ר תמר שמיר ענבל

בקורס זה נדון באופן ביקורתי בהבדל בין מידע במערכת ממוחשבת לבין ידיעה במחשבה האנושית; נבחנים ההבדלים בין מידע לידע, בין חיפוש מידע לבניית ידע; ונלמדים התהליכים שבהם מעורב הלומד כדי לבנות ידע מסוגים שונים בסביבות למידה טכנולוגיות.

מטרות הקורס

מבנה הקורס

בקורס שלושה פרקים:

הלימוד בקורס מבוסס על אתר למידה המכיל מקראה ובה מאמרים רלוונטיים לקורס, מדריך למידה הכולל סיכום והנחיה לקריאת המאמרים, מצגות השיעורים, הקלטות וידאו, וכן פורום שבו יתנהלו דיונים שבועיים בסוגיות נבחרות. במהלך הקורס יהיה על הסטודנטים להגיש מטלות המבוססות על עבודה קבוצתית מקוונת באתר (‏ממ"ש‎)‏.

מפגשי הקורס יתקיימו בלמידה מרחוק באופן סינכרוני וא-סינכרוני.


1 שמו הקודם של הקורס: ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע.

2 או הקורס הערכה בסביבה דיגיטלית- תיאוריה ומעשה  (‏14007‎)‏, אם נלמד עד סמסטר א2023.

3 או מנהיגות בארגונים (‏13023‎)‏ / ניהול והתנהגות ארגונית (‏13004‎)‏, אם נלמדו עד סמסטר א2023.