תואר ראשון בתכנית מובנית-קבוצתית

בוגר באמנויות

מסלול של שלוש וחצי שנים

קמפוס ואדי ערה בגבעת חביבה

דרישות כלליות לתואר

  עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון בתכנית הלימודים המלאה באתר.

  • לימודי אנגלית:
  • הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • השלמת קורסי אנגלית ברמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב (‏או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי‎)‏ נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • סיום חובת לימודי אנגלית (‏קבלת פטור‎)‏ הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.
  • דרישות סמינריוניות: שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מתקדמים מהתכנית.
  • ייתכנו שינויים בתכנית. נא התעדכנו במשרד מרכז הלימוד בטרם הרשמה.
  • התכנית מיועדת לסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר א2018.

  • לפרטי הרשמה ראו בפרק הרשמה.
  • בכדי להירשם לתכנית מובנית-קבוצתית, חובה לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים בטרם ההרשמה.

שנה א – 30 נ"ז

סמסטר א2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10154

החוויה התאטרונית

6

פ

10432

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

6

ר

סמסטר ב2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10640

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע

6

ר

10489

תולדות האמנות: מבוא כללי

6

פ

סמסטר ג2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10738

תאטרון בחברה

6

ר

שנה ב – 30 נ"ז

סמסטר א2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10659

סוציולוגיה של התרבות

6

ר

10421

מבוא לקולנוע ישראלי

6

ר

סמסטר ב2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10783

מבוא לאמנות בארצות האסלאם

6

ר

10125

פסיכולוגיה בחינוך

6

ר

סמסטר ג2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10106

תכנון לימודים, הוראה והערכה

6

ר

שנה ג – 30 נ"ז

סמסטר א2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10104

פסיכולוגיה חברתית

6

ר

10693

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי

6

ר

סמסטר ב2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10496

מבוא לאסתטיקה

6

ר

10112

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20

6

פ

סמסטר ג2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10578

הקולנוע הפלסטיני

6

מ

שנה ד – 18 נ"ז

סמסטר א2021

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10919

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי

6

מ

10928

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני

6

מ

10931

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות

6

מ

השלמת כתיבת שתי עבודות סמינריוניות