למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
תפנית » קורס ייעוץ משכנתאות » סערה בעולם המשכנתאות

סערה בעולם המשכנתאות

בעשור האחרון נקט הפיקוח על הבנקים שורה של צעדים על מנת לייצב את שוק הדיור. בין היתר קבע המפקח על הבנקים, כי חלקה של ההלוואה שתמורתה משולמת ריבית הצמודה לריבית הפריים לא יעלה על שליש מסך כל ההלוואה.
כעת מבטל בנק ישראל מגבלה זו. בבנק ישראל סבורים, כי נוכח מצב שוק הדיור, על רקע מגפת הקורונה, וכדי להקל על ציבור הלווים, יש צורך למַתֵן את מגבלת ריבית הפריים בתמהיל המשכנתא. הסביר זאת המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "לאור התנאים השוררים בשוק מצאנו לנכון להסיר את מגבלת הפריים בתמהיל המשכנתא, ובכך להקל על ציבור הלווים, תוך שמירת האיזונים הנדרשים ברמת הלווה וברמת המערכת הבנקאית. הצעד הנוכחי יקל על ציבור לוקחי המשכנתאות ויגדיל את מיגוון אפשרויות המימון העומדות בפניהם".
משמעות השינוי היא, שכעת שני שלישים מהמשכנתא יוכלו להיות צמודים לריבית פריים, הריבית הזולה ביותר במשק. ההערכה היא, שצעד זה יקל על ציבור נוטלי המשכנתאות, מפני שצפוי שההחזרים החודשיים יקטנו עד כמה מאות שקלים בחודש. נוסף על כך, יגדל מיגוון אפשרויות המימון העומדות בפני הלווים.
יחד עם זאת, צעד זה אינו נטול סיכון: אם הריבית תעלה, הרי שעקב הגדלת הרכיב שצמוד לריבית הפריים עלולים ההחזרים לשוב ולהתייקר. להיבט זה יש חשיבות רבה, מפני שריבית הפריים נוטה להיות תנודתית מאוד.


החלטת בנק ישראל גם הופכת את מיחזור המשכנתא להרבה יותר אטרקטיבי לכל מי שלקח משכנתא ב-9 השנים האחרונות (מאז נכנסה המגבלה לתוקף). אך בו בזמן חשוב לזכור, כי כאשר ממחזרים משכנתא יש לשלם עמלת פירעון מוקדם, שהיקפה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.
לאור כל זאת, האם כדאי למהר ולמחזר את המשכנתא? איך תשפיע ההחלטה על מי שרוצה למחזר משכנתא? והאם הבנקים ייקרו את רכיב הריבית הקבועה?

לפני שאתם לוקחים על עצמם התחייבות כספית גדולה שלא תמיד תואמת את אמצעיכם הכלכליים, או חמוּר מכך, משלמים תשלומי יתר גבוהים בהחזר המשכנתא, כדאי ללמוד את התחום או להתייעץ עם יועץ משכנתאות מוסמך, שיוכל לעזור לכם לעשות מעט סדר בכל התחום הפיננסי. ייעוץ וליווי איכותיים, מקצועיים ואובייקטיביים יאפשרו לכם להכיר את כל מיגוון המסלולים והערוצים, ולבחור משכנתא שבהחזריה תוכלו לעמוד.

אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים