למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
תפנית » קורס דירקטורים ונושאי משרה בחברות

קורס דירקטורים ונושאי משרה בחברות
מנהלת אקדמית: ד"ר רינת שאנן-סצ'ימנהלת אקדמית, תוכנית ה- MBA האוניברסיטה הפתוחה.

מרכזת מקצועית ומרצה בקורס: עו"ד שלי גורפינקל(LLB, MBA), יועצת משפטית ומזכירת חברה עצמאית לחברות,
מתמחה במשפט מסחרי, דיני חברות ובממשל תאגידי, עוסקת בדירקטורים ונושאי משרה בכירים, לשעבר יועצת משפטית ומזכירת חברה (חברת הנהלה) של קבוצת שלמה שמלצר.

בין המרצים בקורס והמשתתפים בפנלים המקצועיים:


ד"ר צבי גבאי, עו"ד, שותף במשרד גורניצקי ושות', לשעבר הממונה על האכיפה ברשות ניירות ערך.
ד"ר לאה פסרמן - יוזפוב, עו"ד, מומחית בדיני תאגידים, מרצה בקריה האקדמית אונו ובאוניברסיטת תל אביב, חברת ועדת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך.
עו״ד נדב נחמיאס, CISSP, MBA , מומחה אבטחת מידע וסייבר.
מר יאיר שינפלד, מאמן ויועץ לחברות וארגונים בנושאי ניהול, מומחה בתחום נטוורקינג.
רו"ח אלה פלדר, בנקאית השקעות, יועצת פיננסית ודירקטורית במספר חברות ציבוריות.
רו"ח עמירם גולדמן, מרצה בכיר בחשבונאות, בעבר שימש כמנהל כספים, דירקטור מכהן במספר חברות.
רו"ח שמחה לב, מוסמך במשפטים, מרצה בכיר במסלול ראיית חשבון במספר מוסדות אקדמיים, מבקר בבורסה לניירות ערך ובמשרד ראש הממשלה ובעבר ברשות המיסים. שימש כדירקטור בחברה פרטית.
ד"ר דן הרמן, יועץ אסטרטגי, מנכ"ל משותף בחברת Growing Biz - אסטרטגיות צמיחה ופיתוח עסקי.
עו"ד מיכאל צור, מומחה לניהול מו"מ,יועץ בכיר ומלווה בעלי חברות, מנכ"לים, יו"רים ודירקטוריונים במצבי משבר בארץ ובעולם.

רקע אודות קורס דירקטורים


דירקטורים ונושאי משרה בחברות נדרשים כיום, אף יותר מבעבר, להיות בעלי יֶדע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, הפיננסים והמשפט, על מנת לנהל דיונים, ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת ההחלטות העסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים. בנוסף, על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי - על מנת לקיים את חובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הדין ולהימנע מהליכי האכיפה המנהלית.
בקורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בחברות של בית הספר למנהלים תפנית של האוניברסיטה הפתוחה נלמדים ההיבטים המשפטיים, הניהוליים והפיננסיים העדכניים ביותר של תפקוד הדירקטורים ונושאי המשרה בחברות, תוך רכישת כלים יישומיים רלבנטיים. הקורס משלב דיון באירועים אקטואליים ובהתרחשויות המשפיעים על המשק בכלל ועל שוק ההון בישראל בפרט.

מטרת קורס דירקטורים


הכשרה מעשית איכותית של המשתתפים בקורס כך שיוכלו לכהן כנושאי משרה וכדירקטורים בחברות - באמצעות:
 • היכרות עם עבודת הדירקטוריון ועם עבודת ועדת הביקורת
 • הקניית יֶדע משפטי, פיננסי וניהולי החיוני לתפקודו של כל דירקטור וכל נושא משרה בתאגיד
 • התעדכנות ברגולציה ובכללי הממשל התאגידי
 • סיוע בהבנת כללי המשחק הניהוליים והארגוניים
 • ניתוח סוגיות רלבנטיות עדכניות
 • תרגול מעשי של עבודת הדירקטור בישיבת דירקטוריון

קהל היעד


מנכ"לים, דירקטורים מכהנים, נושאי משרה בכירים בחברות פרטיות וציבוריות, מנהלים המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות, מזכירי חברות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, קציני ציות, מממוני אכיפה מנהלית, וכל גורם המעורב או עתיד להיות מעורב בעבודת הדירקטוריון וועדותיו.

תנאי קבלה לקורס דירקטורים


תואר ראשון אקדמי או ניסיון ניהולי במשך 5 שנים.
קבלת מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים מותנית בריאיון אישי עם המרכזת המקצועית של הקורס.

נושאי הלימוד העיקריים

*
הדירקטור בין שליטה לניהול
 • הכרת מסמכי ההתאגדות של החברה
 • מבנה ההון של החברה
 • הכרת האורגנים של החברה: האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנכ"ל
 • חלוקת הסמכויות בין האורגנים
 • בעיית הנציג ובעיית המיסתור התאגידי
 • ועדות הדירקטוריון
 • ניהול הישיבות

אתגרים בעבודת הדירקטוריון
 • עסקאות עם צדדים קשורים
 • חלוקת רווחים
 • שכר בכירים

עבודתה של ועדת הביקורת
 • תפקידי הבקרה והפיקוח של הדירקטור
 • תפקידי הוועדה וסמכויותיה
 • עבודת המבקר הפנימי

אחריות תאגידית וממשל תאגידי
 • הכרת המושגים
 • עקרון הפרדת הרשויות
 • מחזיקי עניין לעומת בעלי עניין
 • הציפיות העדכניות מהדירקטור

אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 • חובת האמונים
 • חובת הזהירות
 • הליכי אכיפה מינהלית

מנגנוני הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה
 • פטור, ביטוח ושיפוי
 • תוכנית אכיפה מינהלית
 • קוד אתי וקוד ממשל תאגידי

סימולציה – התמודדות הדירקטור עם אתגרים משפטיים

היבטים פיננסיים בעבודת הדירקטור
 • חשבונאות פיננסית וניהולית
 • תקציב
 • הנחות ועקרונות חשבונאיים

קריאת דוחות כספיים
 • הכרת הדוחות הכספיים
 • יחסים פיננסיים
 • משמעות חוות הדעת של רואה החשבון
 • תירגול - ניתוח דוח כספי

אימוץ תקינה בינלאומית IFRS
 • משמעות האימוץ
 • השפעת ה-IFRS על עבודת הדירקטוריון

ISOX
 • הרקע
 • כללי הבקרה והביקורת
 • מדדים לזיהוי משבר בחברות
 • הבראת חברות וצמיחת חברות

מיסוי והערכת שווי חברות
 • ניהול סיכונים - היבטי מיסוי מנקודת מבטו של הדירקטור
 • השקעה בחברות

שוק ההון
 • הכרת שוק ההון בישראל
 • מכשירים פיננסיים

סימולציה – התמודדות הדירקטור עם אתגרים פיננסיים

היבטים ניהוליים בעבודת הדירקטור
 • אסטרטגיה עסקית
 • תהליכי קבלת החלטות
 • ניהול מו"מ
 • נטוורקינג
 • אתיקה

פאנל מומחים בנושאים פיננסיים במהלך הקורס ופאנל מומחים מסכם בנושאים אקטואליים ו - Networking

שיטת הלימוד


קורס דירקטורים כולל לימוד חומר עיוני, האזנה להרצאות פרונטליות, תרגול מעשי ועריכת סימולציות, וכן הרצאות של מרצים אורחים.
המשתתפים יקבלו את הכרך הראשון של המהדורה החדשה של הספר "תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים", מאת אריה נחמיאס ואת הכרך הראשון של הספר "דיני תאגידים", מאת הדרה בר מור, שניהם בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

דרישות הקורס


נוכחות ב-80% מהמפגשים.
נוכחות בפאנל המומחים.

משך קורס


קורס דירקטורים נלמד בהיקף של 68 שעות אקדמיות (17 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד).

*ייתכנו שינויים קלים בתוכנית הלימודים.אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים